Kasutage vahekaarti Ühendus andmetega ühenduse seadmiseks OLE DB pakkujaga.

Dialoogiboksi Andmesidelingi atribuudid vahekaart Ühendus on kasutajakohane ja näitab ainult OLE DB pakkuja nõutud ühenduse atribuute. Ühenduse atribuudid lubavad määrata andmete asukoha ja nendega ühenduse loomise viisi. Lisateavet vaata iga OLE DB pakkuja dokumentatsioonist.

Järgmine tabel kirjeldab enamikku ühenduse suvanditest.

Suvand Kirjeldus

Andmeallikas

Trükkige andmeallika nimi, millega tahate ühenduse luua – tavaliselt serveri nimi.

Asukoht

Trükkige andmeallika asukoht, millega tahate ühenduse luua – tavaliselt andmebaasi nimi.

Kasutage Windows NT integreeritud turvalisust

Klõpsake autentimisteenuse kasutamiseks enda identifitseerimisel.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie OLE DB pakkuja toetama autentimisteenust. OLE DB Provider SQL Serverile on näide. Teil peavad olema ka õigused andmeallika juures autentimisteenuse kasutamiseks.

Kasutage kindlat kasutajanime ja parooli

Klõpsake antud kasutajanimel ja paroolil sisselogimisandmete autentimiseks andmeallikal.

Kasutajanimi

Trükkige kasutaja ID andmeallikasse logimise autentimiseks.

Parool

Trükkige kasutaja parool andmeallikasse logimise autentimiseks.

Tühi parool

Lubab valitud pakkujal kasutada tühja parooli ühendusstringis.

Luba parool salvestada

Lubab parooli ühendusstringiga salvestada. Kas ühendusstring sisaldab parooli, sõltub kutsuva rakenduse funktsionaalsusest.

Märkus:
Kui parool on salvestatud, tuuakse ja salvestatakse see maskimata ja krüptimata.

Sisestage algselt kasutatav kataloog

Trükkige kataloog, millele tahate ühenduse korral juurde pääseda.

Ühenduse test

Klõpsake määratud andmeallikaga ühenduse katsetamiseks. Kui ühenduse loomine ebaõnnestub, veenduge seadistuste õigsuses. Näiteks võivad õigekirjavead ja tõstutundlikkus põhjustada ühenduse nurjumise.

Märkused

Märkus:
Lisateavet andmesidelingi ühenduse kohta vt Andmesidelingi API ülevaade MSDN-is.