Lubab muuta ühenduse loomise taaskatsetuse ooteaega ja valitud draiverile ühenduse kontrollaega, kui kasutatakse ühenduse ühiskasutust ja samuti lubab ning keelab jõudluse jälgimist, mis salvestab suurel hulgal ühenduse statistikat. Ühenduse ühiskasutus lubab rakendusel kasutada ühte ühendust paljudest ning ei ole vaja igaks kasutuseks ühendust uuesti luua. Kui ühendus on loodud ja antud ühiskasutusse, võib rakendus seda ühendust uuesti kasutada ilma tervet ühenduse protsessi läbi tegemata. See parandab jõudlust.

Juhtorgan Kirjeldus

ODBC-draiverid

Loendab iga installitud ODBC-draiveri koos tema ühenduse ühiskasutuse kontrollaja suvandiga. Kontrollaja suvandi seadmiseks topeltklõpsake ODBC-draiveri nimel.

Ühenduse ühiskasutuse kontrollaeg

Seab valitud draiveri ühenduse ühiskasutuse kontrollaja sekundites. Ühenduse ühiskasutuse atribuutide seadmiseks topeltklõpsake draiveri nimel. Ilmub dialoogiboks Sea ühenduse ühiskasutuse atribuudid. Võite seada ajaperioodi, mille kestel kasutamata ühendused jäävad ühiskasutusse ja samuti aktiveerida valitud draiveri ühenduse ühiskasutuse.

Luba

Lubab ühenduse ühiskasutuse jõudluse jälgimise loendureid. Lisateabe saamiseks jõudluse jälgimise kohta vt ODBC programmeerija teatmik.

Keela

Keelab ühenduse ühiskasutuse jõudluse jälgimise loendurid. Lisateabe saamiseks jõudluse jälgimise kohta vt ODBC programmeerija teatmik.

Korduskatse ooteaeg

Määrab sekundites kuni kuuenumbrilise ooteaja enne ODBC-draiveri halduri korduskatset luua ühendus andmebaasi serveriga.

OK

Kinnitab ühenduse ühiskasutusseadete muudatused ja suleb dialoogiboksi ODBC andmeallika administraator.

Tühista

Suleb ODBC andmeallika administraatori dialoogiboksi ilma seadete muudatusi kinnitamata.

Rakenda

Kinnitab ühenduse ühiskasutusseadete muudatused ja jätab dialoogiboksi ODBC andmeallika administraator avatuks.

Abi

Kuvab selle abiekraani.