Dialoogikast ODBC teksti seadistamine sisaldab allolevaid juhtelemente, nende seas järgmised:

Andmeallika teave

Tuvastab faili. Väli Kirjeldus, mis on vaikimisi tühi, võib sisaldada teie kirjeldavaid kvalifikaatoreid.

Andmebaas

Faili vaikeasukoht. Kui soovite erinevat asukohta, klõpsake käsku Vali kataloog.

Failid

Andmeallikas olevate tekstifailide failinime laiendite loendid. Kõigi kataloogis olevate failide kasutamiseks märkige ruut Vaikimisi (*.*). Ainult määratud laienditega failide kasutamiseks tühjendage ruut Vaikimisi (*.*) ning lisage soovitud laiendid. Kui märkeruut Vaikimisi (*.*) on tühjendatud, on vaikimisi laiendid *.asc, *.csv, *.tab ja *.txt.

Laiendi lisamiseks tippige laiend kasti Laiend ja klõpsake käsku Lisa. Laiend peab kasutama vormingut *.xxx. Näiteks .dat-failide kasutamiseks tippige *.dat. Laiendi eemaldamiseks märkige laiend loendis Laiend ja klõpsake käsku Eemalda.

Määratlege vorming

Kasutage dialoogikasti Määratle teksti vorming, et määratleda valitud failis olevate veergude vorming ning määrata iga andmetabeli skeem.

Märkus:
Tekstidraiverit kasutades luuakse ilma laiendita fail, kui täidetakse laiendita nimega avaldis CREATE TABLE. Ilma laiendita failide kuvamiseks dialoogikastis Määra teksti vorming tuleb valikule Laiendite loend dialoogikastis ODBC teksti seadistamine lisada „*.“.

Märkus:
Üksikasjalik ja programmiline teave selle draiveri kohta asub MSDN-i teegis. Muud teavet võib leida aadressidelt Andmeallika teisendamine, IISAM-i registrikirjed, ISAM-i failide tekstivorm ja ODBC ühised komponentfailid sellest abifailist.

Vt ka