Kasutage dialoogikasti Määratle teksti vorming, et määratleda valitud failis olevate veergude vorming ning iga andmetabeli skeem. Dialoogikast Määratle teksti vorming sisaldab allolevaid juhtelemente, nende seas järgmised:

Lisa

Lisab veeru, kasutades väärtusi väljadel Andmetüüp, Nimi ja Laius.

Tärgid

ANSI või OEM. OEM määrab mitte-ANSI märgistiku ning on vaikeväärtuseks, kui elemendi vorming, mis on valitud loendis Tabelid, pole määratletud.

Veeru nime päis

Määrab, kas valitud tabeli esimese rea veergusid kasutatakse veeru nimedena. Muudab väärtuse VÄÄR (tühjendatud) vaikeväärtuseks, kui loendis Tabelid valitud elemendi vorming pole määratletud.

Veerud

Loob nimekirja veeru nimedest igale tabeli veerule, mis on valitud loendis Tabelid ning mis peegeldab tabelis olevate veergude järjekorda.

Andmetüüp

Võib olla BITT, BAIT, TÄRK, VALUUTA, KUUPÄEV, UJUV, TÄISARV, PIKK TÄRK, LÜHIKE või ÜKSIK. Kuupäeva andmetüüpide puhul kasutage „pp.kkk.aa“, „kk.pp.aa“, „kkk.pp.aa“, „aaaa.kk.pp“ või „aaaa.kkk.pp“. („kk“ tähistab kuu järjekorranumbrit; „kkk“ tähistab kuude nimedes olevaid tähti.)

Eraldaja

Kohandatud eraldustärk, mida kasutatakse veergude eraldamiseks. See peab olema ainult üks tärk ning topeltjutumärke (") ei saa kasutada. See suvand on lubatud, kui tehakse valik Piiratud kohandus kastist Vorming.

Vorming

Kas piiratud või fikseeritud pikkusega. Kui piiratud, näitab see kasutatud eraldaja tüüpi: koma (CSV), tabeldus või erimärk (kohandatud). Muudab väärtuse CSV piiratud vaikeväärtuseks, kui loendis Tabelid valitud elemendi vorming pole määratletud.

Kui Vorming on fikseeritud pikkusega ja valitakse Veeru nime päis, peab esimene rida olema komaga piiratud.

Oletus

Klõpsake, et valitud tabelis olevatele veergudele luua andmetüübi, nime ja laiuse väärtused, skannides tabeli sisu vastavalt valikule loendikastis Vorming. Lubatud, kui tabeli vorming on piiratud. Eelnevalt määratletud veerud loendis Veerud on tühjendatud ning asendatud uute kirjetega. Kui valikut Veeru nime päis pole valitud, luuakse sellised veeru nimed nagu „F1“, „F2“ ja nii edasi.

See funktsioon toimib ainult veergudel, mille suurus on alla 64 513 baidi.

Muutmine

Klõpsake, et muuta valitud veergu, kasutades väärtusi väljadel Andmetüüp, Nimi ja Laius.

Nimi

Valitud veeru nimi. Kasutage, et määrata uus veeru nimi olemasolevale või uuele veerule.

Kui tehakse valik Veeru nime päis, eiratakse kuvatud veeru nime.

Eemaldamine

Kustutab valitud veeru.

Skannitavad read

Seadistuse või draiveri skannitavate ridade arv, kui seadistatakse veerud ja veeru andmete tüübid. See väärtus on vaikimisi 25, kui elemendi vorming, mis on valitud loendis Tabelid, pole määratud, kuid see võib olla mis tahes arv vahemikus 1 kuni 32 767.

Tabelid

Loendab kõik failid, mis vastavad nende laiendite loendile, mis on määratud dialoogikastis ODBC teksti seadistamine valitud kataloogis.

Kui tehakse valik <vaikimisi>, keelatakse loend Veerud.

Laius

Väärtust saab muuta veergudes TÄRK või PIKK TÄRK. Teiste andmetüüpide puhul keelatakse Laius ja mingit väärtust ei kuvata. Muudab väärtuse 1 vaikeväärtuseks, kui loendis Tabelid valitud elemendi vorming pole määratletud.

Vt ka