32-bitised andmeallikad, mida kasutatakse ODBC Desktop Database Driversi versiooniga 2.0, teisendatakse automaatselt 32-bitisteks andmeallikateks versiooni 4.0 draiverite jaoks. Teisendus ei pakuta 16-bitistele andmeallikatele. Selleks, et muuta 16-bitist andmeallikat 32-bitiseks, looge uus 32-bitine andmeallikas ning seejärel (valikuliselt) kustutage vana 16-bitine andmeallikas. 32-bitine andmeallikas ja 16-bitine andmeallikas ei saa sama nime jagada.