Dialoogikast ODBC Microsoft Exceli seadistus sisaldab allolevaid juhtelemente, nende seas järgmised.

Andmeallika teave

Tuvastab Exceli faili. Vaikimisi tühi väli Kirjeldus võib sisaldada teie kirjeldavaid kvalifikaatoreid.

Andmebaas

Kasutage neid suvandeid faili vaikeasukoha muutmiseks. Kui soovitakse teist asukohta, klõpsake käskudel Vali kataloog või Vali töövihik sõltuvalt sellest, millise Exceli tooteversiooni te kastis Versioon valisite.

Draiver

Skannitavad read määrab ridade arvu, mida seadistus või draiver skannib, kui seadistatakse veerud ja veeru andmete tüübid. Selleks võib olla mis tahes arv vahemikus 1 kuni 16.

Valige valik Kirjutuskaitstud, et keelata Exceli faili uuendused.

Märkus:
Üksikasjalik ja programmiline teave selle draiveri kohta asub MSDN-i teegis. Muud teavet võib leida aadressidelt Andmeallika teisendamine, Exceli failid, IISAM-i registrikirjed ja ODBC ühised komponentfailid sellest abifailist. Tootetugi on saadaval.