Verkon jokaiseen säilöön ja objektiin liittyy käyttöoikeustietojen ryhmä. Näitä tietoja kutsutaan suojauskuvaimeksi, ja ne ohjaavat sitä, minkä tyyppinen käyttö käyttäjille ja ryhmille on sallittu. Käyttöoikeudet määritetään objektin suojauskuvaimessa. Käyttöoikeudet määritetään tietyille käyttäjille ja ryhmille.

Jos olet kohteeseen liitetyn suojausryhmän jäsen, voit hallita kohteen käyttöoikeuksia jossain määrin. Omistamiesi kohteiden hallintaan sinulla on täydet oikeudet. Voit hallita erityyppisiä kohteita eri menetelmillä, joita ovat esimerkiksi Active Directory -toimialueen palvelut, ryhmäkäytäntö ja käyttöoikeusluettelot.

Tämän osan sisältö:

Muita aiheita


Sisällys