Seuraavassa taulukossa on luettelo kunkin NFTS-erikoisoikeuksien ryhmän käyttörajoituksista.

Erikoisoikeudet Täydet oikeudet Muokkaa Lue ja suorita Luetteloi kansion sisältö (vain kansiot) Luku Kirjoitus

Kansion läpikulku tai tiedoston suoritus

x

x

x

x

Luetteloi kansion sisältö tai lue tietoa

x

x

x

x

x

Lue määritteet

x

x

x

x

x

Lue lisämääritteet

x

x

x

x

x

Luo tiedostoja tai kirjoita tietoa

x

x

x

Luo kansioita tai liitä tietoa

x

x

x

Kirjoita määritteet

x

x

x

Kirjoita lisämääritteet

x

x

x

Poista alikansiot ja tiedostot

x

Poista

x

x

Lukuoikeudet

x

x

x

x

x

x

Muutto-oikeudet

x

Omistukseen otto

x

Synkronoi

x

x

x

x

x

x

Tärkeää

Ryhmät ja käyttäjät, joilla on täydet oikeudet kansioon, saavat poistaa mitä tahansa kansion tiedostoja tiedostoa suojaavista oikeuksista riippumatta.

Muita huomioon otettavia seikkoja

  • Vaikka Luetteloi kansion sisältö- sekä Lue ja suorita -oikeudella näyttää olevan samat erikoisoikeudet, ne ovat perineet oikeutensa eri tavoilla. Luetteloi kansion sisältö periytyy kansioille, ei tiedostoille. Sen tulee olla käytössä vain tarkasteltaessa kansioiden käyttöoikeuksia. Lue ja suorita -oikeus periytyy sekä tiedostoille että kansioille, ja se on aina käytössä tarkasteltaessa tiedostojen tai kansioiden käyttöoikeuksia.

  • Tässä Windows-versiossa Kaikki-ryhmä ei sisällä Nimetön kirjaus -ryhmää, joten Kaikki-ryhmälle määritetyt käyttöoikeudet eivät vaikuta Nimetön kirjaus -ryhmään.

Muita aiheita


Sisällys