Kun järjestelmä havaitsee uuden laitteen, Windows etsii sopivaa ohjainkokonaisuutta ohjainsäilöstä. Jos ohjainkokonaisuutta ei löydy, Windows etsii sitä useista eri paikoista. Mahdolliset paikat etsintäjärjestyksessä:

 1. DevicePath-rekisteriasetuksessa määritetyt kansiot. Lisätietoja on ohjeaiheessa Windowsin määrittäminen etsimään laiteohjaimia lisäkansioista.

 2. Windows Update -sivusto, josta kerrotaan tässä ohjeaiheessa.

 3. Käyttäjän määrittämä tiedostopolku tai tietoväline.

Kun Windows löytää ohjainkokonaisuuden, se kopioi kokonaisuuden ohjainsäilöön ja asentaa sen sieltä.

Windows etsii laiteohjainta oletusarvoisesti Internetissä olevasta Windows Update -ohjainsäilöstä, jos automaattinen paikallinen etsintä ei onnistu. Hallittujen ympäristöjen järjestelmänvalvojat haluavat ehkä pitää järjestelmät tiukemmin hallinnassaan ja poistaa Windows Updaten automaattisen haun käytöstä.

Tässä ohjeaiheessa kuvataan toimet, joilla voit ottaa laiteohjaimien etsimisen Windows Update -sivustosta käyttöön ja poistaa sen käytöstä.

Jäsenyys paikallisessa Järjestelmänvalvojat- ryhmässä tai muissa vastaavissa ryhmissä on vähimmäisvaatimus tämän toiminnon suorittamiseen.

Windowsin määrittäminen etsimään laiteohjaimia lisäkansioista
 1. Avaa ryhmäkäytäntöobjektien editori. Valitse Käynnistä ja kirjoita Aloita haku -ruutuun mmc gpedit.msc.

 2. Jos näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonta -valintaikkuna, vahvista, että näytössä näkyvä toiminto on haluamasi, ja valitse sitten Kyllä.

 3. Avaa Paikallinen tietokonekäytäntö, Tietokoneasetukset, Hallintamallit, Järjestelmä, Internet-yhteyden hallinta ja sitten Internet-yhteyden asetukset.

 4. Kaksoisnapsauta oikeanpuoleisen ruudun kohtaa Poista käytöstä laiteohjainten etsiminen Windows Update -sivustosta.

 5. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Valitse Käytössä, jos haluat estää Windowsia etsimästä laiteohjaimia Windows Update -sivustosta.

  • Valitse Ei käytössä, jos haluat, että laiteohjainta etsitään aina automaattisesti Windows Update -sivustosta, jos sitä ei löydy paikallisesti.

  • Valitse Ei määritetty, jos haluat käyttää järjestelmän oletusarvoa eli automaattista etsimistä Windows Update -sivustosta.

 6. Jos valitset Ei käytössä tai Ei määritetty, kohdassa Tietokoneasetukset, Hallintamallit, Järjestelmä, Ohjaimen asennus, Poista käytöstä kehote etsiä laiteohjaimia Windows Update -sivustosta määritetty käytäntö on voimassa. Kyseinen käytäntö määrittää, pyytääkö järjestelmä vahvistusta ennen ohjainten etsimistä Windows Update -sivustosta. Jos käytäntö on käytössä, järjestelmä etsii ohjaimia Windows Update -sivustosta pyytämättä ensin vahvistusta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty näiden kahden käytäntöasetuksen eri yhdistelmien vaikutus. Tuloksista näkyy, näyttääkö järjestelmä kehotteen ja etsiikö se ohjaimia Windows Update -sivustosta.

Käytäntö: Poista käytöstä laiteohjainten etsiminen Windows Update -sivustosta Käytäntö: Poista käytöstä kehote etsiä laiteohjaimia Windows Update -sivustosta Tuloksena oleva toiminta

Käytössä

Käytössä

Ei kehotetta eikä etsimistä Windows Update -sivustosta.

Käytössä

Ei käytössä

Ei kehotetta eikä etsimistä Windows Update -sivustosta.

Käytössä

Ei määritetty

Ei kehotetta eikä etsimistä Windows Update -sivustosta.

Ei käytössä

Käytössä

Ei kehotetta. Automaattinen etsiminen Windows Update -sivustosta.

Ei käytössä

Ei käytössä

Järjestelmä näyttää kehotteen ja etsii Windows Update -sivustosta, jos käyttäjä hyväksyy tämän.

Ei käytössä

Ei määritetty

Järjestelmä näyttää kehotteen ja etsii Windows Update -sivustosta, jos käyttäjä hyväksyy tämän.

Ei määritetty

Käytössä

Ei kehotetta. Automaattinen etsiminen Windows Update -sivustosta.

Ei määritetty

Ei käytössä

Järjestelmä näyttää kehotteen ja etsii Windows Update -sivustosta, jos käyttäjä hyväksyy tämän.

Ei määritetty

Ei määritetty

Järjestelmä näyttää kehotteen ja etsii Windows Update -sivustosta, jos käyttäjä hyväksyy tämän.


Sisällys