Seuraavia termejä käytetään kaikissa laitteiden asentamista ja hallintaa käsittelevissä ohjeissa. Laitehallinnan yhteydessä termeillä on joskus erityinen merkitys.

laite
Mikä tahansa laite, joka voidaan liittää verkkoon tai tietokoneeseen, kuten tulostin, ohjainsauva, sovitin, modeemikortti tai mikä tahansa muu oheislaite. Toimiakseen Windowsin kanssa laite tarvitsee laiteohjaimen.

laiteristiriita
Ristiriita tilanteessa, jossa samat järjestelmäresurssit on määritetty kahdelle tai useammalle laitteelle. Järjestelmäresursseja ovat keskeytyspyyntölinjat (IRQ-linjat), DMA-kanavat, I/O-portit ja muistiosoitteet.

laiteohjain
Ohjelmisto, jonka avulla Windows on yhteydessä tiettyyn laitteeseen. Laiteohjain on asennettava, ennen kuin Windows voi käyttää uutta laitetta.

laiteohjainkokonaisuus
Laiteohjaimen asentamiseen ja määrittämiseen tarvittavat tiedostot. Laiteohjainkokonaisuus voi sisältää varsinaisten laiteohjaintiedostojen lisäksi asennusohjelman, .inf-tiedoston ja suojausluettelotiedoston.

poistaa käytöstä
Laitteen toiminnan estäminen. Jos esimerkiksi poistat laitteen käytöstä tietyssä laitteistokokoonpanossa, et voi käyttää laitetta, kun tietokone käyttää kyseistä laitteistokokoonpanoa. Laitteen poistaminen käytöstä vapauttaa sille määritetyt resurssit.

direct memory access (DMA)
Muistin käyttötapa, johon ei tarvita suoritinta. DMA-tilaa käytetään usein suoraan tiedonsiirtoon muistin ja oheislaitteen, kuten levyaseman, välillä.

telakoida
Kytkeä kannettava tietokone telakointiasemaan.

ohjainsäilö (tai suojattu ohjainsäilö)
Tietokoneen suojattu alue, johon Windows sijoittaa laiteohjainten asennuspakkaukset ennen niiden ottamista käyttöön. Kaikki ohjainkokonaisuudet on tallennettava väliaikaisesti säilöön osana asennusprosessia.

ottaa käyttöön
Laitteen toiminnan salliminen. Jos esimerkiksi tietty laite on otettu käyttöön laitteistokokoonpanon asetuksissa, laite on käytettävissä, kun tietokone käyttää kyseistä laitteistokokoonpanoa.

laitteistokokoonpano
Tietylle laitteelle määritetyt resurssiasetukset. Jokaisella tietokoneessa olevalla laitteella on laitteistokokoonpano, joka voi sisältää IRQ-linjoja, DMA-kanavia, I/O-portin tai muistiosoitteiden asetuksia.

I/O (Input/Output) -portti
Kanava, jota pitkin tiedot siirtyvät laitteen ja suorittimen välillä. Portti näkyy suorittimelle yhtenä tai useampana muistiosoitteena, jota suoritin voi käyttää tietojen lähetykseen tai vastaanottoon.

asentaminen
Laitteiden yhteydessä tällä tarkoitetaan laitteen liittämistä fyysisesti tietokoneeseen, laiteohjainten lataamista tietokoneeseen sekä laitteen ominaisuuksien ja asetusten määrittämistä.

keskeytys
Pyyntö saada suorittimen huomio. Kun suoritin vastaanottaa keskeytyksen, se keskeyttää meneillään olevan toiminnon, tallentaa toimintatilansa ja siirtää hallinnan erityiselle keskeytyskäsittelijäksi kutsutulle rutiinille. Keskeytyskäsittelijä sisältää keskeytyksen aiheuttaneen tilanteen käsittelyyn tarvittavat käskyt.

keskeytyspyyntö (IRQ)
Laitteiden lähettämä signaali, joka herättää suorittimen huomion, kun laite on valmis vastaanottamaan tai lähettämään tietoja. Kukin laite lähettää keskeytyspyynnöt laitteiston tietyn linjan välityksellä. Kullakin laitteella on oltava yksilöllinen IRQ-tunnus.

paikallinen tietokone
Tietokone, johon olet parhaillaan kirjautuneena käyttäjänä. Yleismerkityksessä paikallinen tietokone, jota voit käyttää suoraan ilman tietoliikennelinjaa tai -laitetta, kuten verkkosovitinta tai modeemia.

muistiosoite
Tietokoneen muistin osa, joka voidaan varata laitteelle tai joka voi olla ohjelman tai käyttöjärjestelmän käytössä. Laitteille varataan yleensä muistiosoitealue.

muu kuin Plug and Play -laite
Laite, kuten tulostin, modeemi tai peliohjain, jonka laiteasetukset on määritettävä manuaalisesti ennen käyttöä. Muut kuin Plug and Play -laitteet alkavat olla harvinaisia, sillä valmistajat lopettavat niiden valmistuksen siirtyessään Plug and Play -laitteisiin. Termiä "muu kuin Plug and Play -laite" käytetään yleensä verrattain vanhoista laitteista.

PCI-väylä (Peripheral Connection Interface)
Intel Corporationin kehittämä paikallisen väyläjärjestelmän määritys, jonka avulla tietokoneeseen voidaan asentaa jopa kymmenen PCI-yhteensopivaa laajennuskorttia.

Plug and Play
Intel Corporationin kehittämä sarja määrityksiä, jonka avulla tietokone voi automaattisesti havaita ja määrittää laitteen sekä asentaa sopivat laiteohjaimet.

portti
Tietokoneessa oleva liitäntäkohta, johon voidaan liittää tietokoneeseen ja tietokoneesta tietoja siirtäviä laitteita.

etätietokone
Tietokone, jota voit käyttää vain tietoliikennelinjan tai -laitteen, kuten verkkokortin tai modeemin avulla.

resurssit
Yleensä mikä tahansa tietokonejärjestelmän tai verkon osa, kuten levyasema, tulostin tai muisti, joka voidaan varata suoritettavalle ohjelmalle tai prosessille.

Laitehallinnassa mikä tahansa neljästä järjestelmäkomponentista, jotka valvovat, miten tietokoneen laitteet toimivat. Nämä neljä järjestelmäresurssia ovat keskeytyspyyntölinjat (IRQ-linjat), DMA-kanavat, I/O-portit ja muistiosoitteet.

väliaikainen tallentaminen
Laiteohjaimen kopioiminen ohjainsäilöön, josta se voidaan asentaa. Kaikki ohjainkokonaisuudet on tallennettava väliaikaisesti ennen asentamista. Vain järjestelmänvalvoja tai riittävät delegoidut käyttöoikeudet omaava käyttäjätili voi kopioida laiteohjaimen säilöön. Windows tarkastaa laiteohjaimen allekirjoituksen kelpoisuuden väliaikaisen tallentamisen yhteydessä.

purkaa telakointi
Kannettavan tietokoneen poistaminen telakointiasemasta.

asennuksen poistaminen
Ohjelmien yhteydessä ohjelmatiedostojen ja kansioiden poistaminen kiintolevyltä ja niihin liittyvien tietojen poistaminen rekisteristä, jotta ohjelma ei olisi enää käytettävissä.

Laitteiden yhteydessä vastaavien laiteohjainten poistaminen kiintolevyltä ja laitteen poistaminen fyysisesti tietokoneesta.


Sisällys