Tässä ohjeaiheessa neuvotaan, miten voit turvallisesti poistaa kannettavan tietokoneen telakointiasemasta.

Huomioitavaa

Kannettavan tietokoneen poistaminen ilman Pura telakointi -toiminnon käyttämistä voi tehdä järjestelmän epävakaaksi, hävittää tietoja ja aiheuttaa jopa laitteistovaurioita. Tietojen katoamisen ja vaurioiden välttämiseksi poista tietokone telakointiasemasta vain Pura telakointi -toiminnon avulla tai sammuta tietokone ja poista se, kun virta on katkaistuna. Kannettavan tietokoneen poistaminen telakointiasemasta valmius- tai horrostilassa voi johtaa tietojen menettämiseen ja tehdä järjestelmän epävakaaksi.

Tämä toiminto voidaan suorittaa millä tahansa käyttäjätilillä.

Kannettavan tietokoneen poistaminen telakointiasemasta
  1. Valitse Käynnistä.

  2. Napsauta Käynnistä-valikossa Sammuta- ja Lukitse-painikkeiden vieressä olevaa nuolipainiketta, niin Sulkemisvaihtoehdot-valikko tulee näyttöön.

    Jos Windows tunnistaa tietokoneen kannettavaksi tietokoneeksi, joka voidaan poistaa telakointiasemasta, valikossa on vaihtoehto Pura telakointi. Jos Windows ei tunnista tietokonetta sellaiseksi, jonka voi poistaa telakointiasemasta, valikossa ei ole vaihtoehtoa Pura telakointi.

  3. Valitse Pura tietokone.

  4. Kun järjestelmä ilmoittaa, että poistaminen on turvallista, poista kannettava tietokone. Jos telakointiasema on moottoroitu, se poistaa kannettavan tietokoneen automaattisesti.

Muita huomioon otettavia seikkoja
  • Sulkemisvaihtoehdot-valikossa näkyy Pura telakointi -vaihtoehto vain, jos tietokone tukee ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) -määritystä ja järjestelmä on tunnistanut sen telakointiasemassa olevaksi kannettavaksi tietokoneeksi. Jos Sulkemisvaihtoehdot-valikossa ei ole Pura telakointi -vaihtoehtoa, tietokone ei tue ACPI-määritystä tai telakointiasemasta poistamista.

  • Joidenkin tietokoneiden telakointiasemassa on poistamispainike. Myös poistamispainikkeen painaminen näiden ohjeiden noudattamisen asemesta poistaa kannettavan tietokoneen telakointiasemasta. Lisätietoja on telakointiaseman mukana toimitetuissa ohjeissa.

  • Jotta kannettavan tietokoneen suorituskyky olisi paras mahdollinen, muuta virrankäyttömallia Ohjauspaneelissa. Vaihtoehto on Mobiili-PC-luokassa nimellä Akkuvirran hallinta ja perinteisessä näkymässä nimellä Virranhallinta-asetukset.


Sisällys