Ohjainsäilö on tietokoneen suojattu alue, joka sisältää tietokoneeseen asennettaviksi hyväksyttyjä laiteohjainkokonaisuuksia. Lisätietoja ohjainsäilöstä on ohjeaiheessa Tietoja laitteiden ja ohjainten asentamisesta.

Ohjainkokonaisuuden poistaminen säilöstä ei poista sellaisten käytössä olevien laitteiden asennusta, jotka käyttävät kyseistä ohjainta. Ohjaintiedostojen asennetut kopiot eivät muutu. Vain säilössä oleva ohjainkokonaisuuden kopio poistetaan. Kun kokonaisuus on poistettu säilöstä ja tietokoneeseen liitetään kyseistä ohjainta käyttävä uusi laite, Windowsin on etsittävä ohjainkokonaisuutta normaaleista etsintäsijainneista ja se voi tarvittaessa pyytää tietovälinettä käyttäjältä.

Tässä ohjeaiheessa on tietoja siitä, miten voit poistaa laiteohjainkokonaisuuden ohjainsäilöstä.

Jäsenyys paikallisessa Järjestelmänvalvojat- ryhmässä tai muissa vastaavissa ryhmissä on vähimmäisvaatimus tämän toiminnon suorittamiseen. Lisätietoja on tämän aiheen muita huomioonotettavia tekijöitä käsittelevässä kohdassa.

Ohjainsäilössä olevan ohjainkokonaisuuden nimen määrittäminen

Ennen kuin voit poistaa ohjainkokonaisuuden, sinun on tiedettävä sen nimi ohjainsäilössä. Tiedoston .inf-päätteinen nimi muuttuu muotoon OEM#.inf, jossa # on yksilöllinen numero.

Ohjainsäilössä olevan ohjainkokonaisuuden nimen määrittäminen
 1. Avaa komentorivi järjestelmänvalvojan oikeuksin. Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja Apuohjelmat ja napsauta hiiren kakkospainikkeella Komentorivi. Valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana.

  Huomautus

  PnPUtil-komentorivityökalu ei toimi, ellet suorita komentoriviä järjestelmänvalvojana.

 2. Jos näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonta -valintaikkuna, vahvista, että näytössä näkyvä toiminto on haluamasi, ja valitse sitten Kyllä.

 3. Kirjoita komentoriville seuraava komento:

  pnputil.exe -e

 4. Lue komennon tuloste ja etsi siitä ohjainkokonaisuuden kuvaus ja tiedostonimi.

Kopioidun ohjainkokonaisuuden poistaminen ohjainsäilöstä

Kun tiedät ohjainsäilössä olevan kokonaisuuden .inf-tiedoston nimen, voit poistaa laiteohjainkokonaisuuden.

Kopioidun ohjainkokonaisuuden poistaminen ohjainsäilöstä
 1. Avaa komentorivi järjestelmänvalvojan oikeuksin. Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja Apuohjelmat ja napsauta hiiren kakkospainikkeella Komentorivi. Valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana.

  Huomautus

  PnPUtil-työkalu ei toimi, ellet suorita komentoriviä järjestelmänvalvojana.

 2. Jos näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonta -valintaikkuna, vahvista, että näytössä näkyvä toiminto on haluamasi, ja valitse sitten Kyllä.

 3. Kirjoita komentoriville seuraava komento:

  pnputil.exe -d Oem#.inf

  Varmista, että korvaat #-merkin poistettavan .inf-tiedoston numerolla.

  Huomautus

  Voit tarkastella kaikkia PnPUtil-työkalun komentoriviparametreja kirjoittamalla komentoriville seuraavan komennon: pnputil -?

 4. Jos tietokone ilmoittaa ohjainkokonaisuuden olevan käytössä asennetussa laitteessa, poista laitteen asennus tai pakota kokonaisuus poistettavaksi käyttämällä komennossa pnputil parametria -f.

Muita huomioon otettavia seikkoja

Sisällys