Windows tukee Plug and Play -määrityksiä, jotka määrittävät, miten tietokone voi havaita uudet laitteet, määrittää niiden kokoonpanon ja+ asentaa laiteohjaimen automaattisesti. Ennen Plug and Play -määrityksiä käyttäjän oli määritettävä laitteiden asetukset manuaalisesti ennen niiden liittämistä tietokoneeseen.

Kun käytössä on Plug and Play -laitteita ja niiden kanssa yhteensopiva käyttöjärjestelmä, kuten Windows Vista® tai Windows Server® 2008, käyttäjä voi liittää laitteen suoraan tietokoneeseen. Windows etsii sopivaa laiteohjainkokonaisuutta ja määrittää sen automaattisesti toimivaksi häiritsemättä muita laitteita.

Koska laiteohjainohjelmistot suoritetaan ikään kuin osana käyttöjärjestelmää ja niillä on rajoittamaton käyttöoikeus koko tietokoneeseen, on erittäin tärkeää, että vain tunnetut ja valtuutetut laiteohjaimet sallitaan. Tämän suojausvaatimuksen vuoksi Windows Vista ja Windows Server 2008 jakavat asennusprosessin kahteen vaiheeseen:

Laitteen asentaminen Windowsiin

Laitteiden ja laiteohjainten asentaminen Windows Vista- ja Windows Server 2008-käyttöjärjestelmiin tapahtuu seuraavan kaavion mukaisesti. Kaaviossa oleva lyhenne PnP tarkoittaa Windowsissa toimivaa Plug and Play -palvelua. Jos jokin kuvatuista suojaustarkistuksista epäonnistuu tai jos sopivaa laiteohjainkokonaisuutta ei löydy, prosessi pysähtyy.Vuokaavio - Windows-laiteohjaimen asennus
  1. Kun käyttäjä liittää laitteen tietokoneeseen, Windows havaitsee uuden laitteen ja ilmoittaa Plug and Play -palvelulle, että laite on saatettava käyttökuntoon.

  2. Plug and Play -palvelu tunnistaa laitteen.

  3. Plug and Play -palvelu etsii ohjainsäilöstä laitetta vastaavaa ohjainkokonaisuutta. Jos vastaavaa kokonaisuutta ei löydy, siirry vaiheeseen 4. Jos vastaava kokonaisuus löytyy, siirry vaiheeseen 8.

  4. Windows etsii sopivaa ohjainkokonaisuutta seuraavista paikoista ja pysähtyy heti, kun sopiva kokonaisuus löytyy:

  5. Windows tarkistaa, että käyttäjällä on oikeus sijoittaa ohjainkokonaisuus ohjainsäilöön. Käyttäjällä on oltava järjestelmänvalvojan valtuudet tai tietokonekäytännön on sallittava tavallisten käyttäjien asentaa asianmukaisella tunnisteella varustettuja laitteita. Lisätietoja käytännöstä on ohjeaiheessa Tietokonekäytännön määrittäminen siten, että muut kuin järjestelmänvalvojat voivat asentaa tiettyjä laitteita.

  6. Windows tarkistaa, että ohjainkokonaisuudessa on kelvollinen digitaalinen allekirjoitus. Jos ohjainkokonaisuus on allekirjoitettu varmenteella, joka on kelvollinen, mutta jota ei ole Luotetut julkaisijat -säilössä, Windows pyytää vahvistusta käyttäjältä.

  7. Windows tekee kopion ohjainkokonaisuudesta ohjainsäilöön.

  8. PnP-palvelu kopioi ohjaintiedostot ohjainsäilöstä oikeaan paikkaansa, joka on yleensä %systemroot%\windows32\drivers.

  9. PnP-palvelu määrittää rekisterin siten, että Windows voi käyttää juuri asennettuja ohjaimia.

  10. PnP-palvelu käynnistää asennetut ohjaimet. Tämä vaihe toistuu aina tietokoneen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä, jotta ohjaimet latautuvat uudelleen.

Windows Vista- ja Windows Server 2008-käyttöjärjestelmissä vaiheissa 3 - 7 kuvattua prosessia kutsutaan väliaikaiseksi tallentamiseksi. Väliaikaisen tallentamisen yhteydessä Windows tekee suojaustarkistuksia ja sijoittaa ohjainkokonaisuuden suojattuun paikkaan, josta Plug and Play -palvelu voi käyttää sitä. Windows Vista- ja Windows Server 2008-käyttöjärjestelmissä järjestelmänvalvoja voi tehdä väliaikaisen tallentamisen erillisenä vaiheena. Lisätietoja on ohjeaiheessa Laiteohjaimen väliaikainen tallentaminen ohjainsäilöön.

Jos olet usean tietokoneen järjestelmänvalvoja, laiteohjainkokonaisuuksien väliaikainen tallentaminen käyttäjiä varten tuottaa merkittävää etua. Windows tekee kaikki tarvittavat suojaustarkistukset (mukaan lukien järjestelmänvalvojan oikeuksien ja digitaalisten allekirjoitusten tarkistus) väliaikaisen tallentamisen yhteydessä. Kun ohjainkokonaisuuden väliaikainen tallentaminen on onnistunut, kuka tahansa tietokoneeseen kirjautuva käyttäjä voi asentaa ohjainsäilössä olevat ohjaimet liittämällä kyseisen laitteen tietokoneeseen. Järjestelmä ei näytä kehotteita eikä vaadi erikoisoikeuksia. Käyttäjän tarvitsee vain liittää laite tietokoneeseen, minkä jälkeen se toimii ilman järjestelmänvalvojan tai tukipalvelun apua.


Sisällys