Plug and Play -laitteen poistaminen

Yleensä Plug and Play -laitetta ei tarvitse erityisesti poistaa. Voit irrottaa laitteen, jolloin Windows ei lataa eikä käytä sen ohjainta. Jotkin laitteet voivat vaatia, että tietokone sammutetaan ensin. Varmista, että toimit oikein, tutustumalla laitteen valmistajan toimittamiin ohjeisiin.

Muun kuin Plug and Play -laitteen poistaminen

Muun kuin Plug and Play -laitteen poistamiseen kuuluu yleensä kaksi vaihetta:

  1. laitteen asennuksen poistaminen Laitehallinnassa

  2. laitteen poistaminen tietokoneesta.

Poista muu kuin Plug and Play -laite Laitehallinnan avulla. Kun olet poistanut laitteen asennuksen, sinun on fyysisesti irrotettava tai poistettava laite tietokoneesta. Jos esimerkiksi laite on liitetty tietokoneen ulkoiseen porttiin, sammuta tietokone, irrota laite portista ja irrota sitten laitteen virtajohto.

Käyttöön ottaminen, käytöstä poistaminen, asentaminen ja poistaminen

Sen asemesta, että poistaisit Plug and Play -laitteen kokonaan järjestelmästä, voit poistaa sen käytöstä tilapäisesti, jolloin se on helppo ottaa uudelleen käyttöön. Kun poistat laitteen käytöstä, se on edelleen fyysisesti liitettynä tietokoneeseen, mutta Windows päivittää järjestelmärekisteriä siten, ettei laitteen laiteohjaimia ladata tietokoneen käynnistyksen yhteydessä. Ohjaimet ovat taas käytettävissä, kun otat laitteen käyttöön. Laitteiden poistaminen käytöstä on hyödyllistä, jos haluat, että tietokoneessa on useita laitteistokokoonpanoja, tai jos käytät kannettavaa tietokonetta telakointiasemassa.

Tietoja laitteiden ja niiden ohjainten poistamisesta, asentamisesta uudelleen ja aiemman version palauttamisesta on ohjeaiheissa Laitteen poistaminen tai asentaminen uudelleen ja Laiteohjaimen aiemman version palauttaminen.

Lisätietoja laitteista ja laitteiden asentamisesta on ohjeaiheissa Laitteiden ja laiteohjainten asentaminen ja Laitteen ominaisuuksien määrittäminen.


Sisällys