Ohjainsäilö on tietokoneen suojattu alue, joka sisältää tietokoneeseen asennettaviksi hyväksyttyjä laiteohjainkokonaisuuksia. Kun laiteohjainkokonaisuus on ohjainsäilössä, tietokoneen tavallinen käyttäjä voi asentaa laitteen ilman laajennettuja käyttöoikeuksia.

Tässä ohjeaiheessa neuvotaan, miten järjestelmänvalvoja voi tallentaa laiteohjaimen asennuskokonaisuuden ohjainsäilöön.

Jäsenyys paikallisessa Järjestelmänvalvojat- ryhmässä tai muissa vastaavissa ryhmissä on vähimmäisvaatimus tämän toiminnon suorittamiseen. Lisätietoja on tämän aiheen muita huomioonotettavia tekijöitä käsittelevässä kohdassa.

Ohjainkokonaisuuden väliaikainen tallentaminen ohjainsäilöön
 1. Avaa komentorivi järjestelmänvalvojan oikeuksin. Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja Apuohjelmat ja napsauta hiiren kakkospainikkeella Komentorivi. Valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana.

  Huomautus

  PnPUtil-komentorivityökalu ei toimi, ellet suorita komentoriviä järjestelmänvalvojana.

 2. Jos näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonta -valintaikkuna, vahvista, että näytössä näkyvä toiminto on haluamasi, ja valitse sitten Kyllä.

 3. Kirjoita komentoriville seuraava komento:

  pnputil.exe -a <PathToDriver>/<Driver>.inf

  Parametri Kuvaus

  -a

  Määrittää, että ohjainkokonaisuus lisätään ohjainsäilöön.

  OhjaimenPolku

  Määrittää polun siihen kansioon, jossa ohjain on.

  Ohjain.inf

  Määrittää ohjainkokonaisuutta kuvaavan .inf-tiedoston nimen.

  Huomautus

  Voit tarkastella kaikkia PnPUtil-komennon komentoriviparametreja kirjoittamalla komentoriville seuraavan komennon: pnputil -?

 4. Jos ohjainkokonaisuutta ei ole allekirjoitettu tai jos se on allekirjoitettu varmenteella, joka ei ole Luotetut julkaisijat -varmennesäilössä, näyttöön tulee Windowsin suojaus -valintaikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan ohjaimen asentaminen. Selvitä ohjaimen allekirjoitukseen liittyvä ongelma sanoman avulla. Jos olet varma, että ohjainkokonaisuus on kelvollinen ja turvallinen, tee tallentaminen loppuun valitsemalla Asenna.

 5. Kun väliaikainen tallentaminen on valmis, PnPUtil-työkalu ilmoittaa julkaistun nimen, joka kokonaisuudella on ohjainsäilössä. Tätä nimeä on käytettävä viitteenä, jos haluat myöhemmin poistaa ohjainkokonaisuuden säilöstä. Voit selvittää ohjainkokonaisuuden julkaistun nimen käyttämällä komentoa pnputil.exe -e ja tarkistamalla haluamasi ohjaimen tulosteen.

Muita huomioon otettavia seikkoja

Sisällys