Käytä tätä välilehteä yksi yhteen -yhdistämismääritysten muokkaamiseen. Yksi yhteen -yhdistäminen edellyttää, että WWW-palvelimella on käytettävissä käyttäjän asiakasvarmenteen tekstikopio (ASCII-kopio). WWW-palvelin vertaa hallussaan olevaa asiakasvarmenteen kopioita selaimen lähettämään asiakasvarmenteeseen. Jotta yhdistäminen on mahdollista, näiden kahden on oltava täysin identtiset. Jos asiakas saa toisen, samat käyttäjätiedot sisältävän varmenteen, se on yhdistettävä uudelleen. Jos halutaan yhdistää useita varmenteita yhteen tiliin, on jokaiselle asiakasvarmenteelle tehtävä yksi yhteen -määritys.

Muokkaa yhdistämistä

Valitse tämä, kun haluat muokata valittua yhdistämismääritystä.

Lisää

Valitse tämä, kun haluat yhdistää asiakasvarmenteen Windows-käyttäjätiliin.

Poista

Valitse tämä, kun haluat poistaa valitun yhdistämismäärityksen, et asiakasvarmennetta.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja varmenteista ja niiden yhdistämismäärityksistä on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys