Tässä välilehdessä voit

  • tarkastella WWW-palvelulaajennuksen tarvitsemien tiedostojen luetteloa

  • lisätä ja poistaa WWW-palvelulaajennuksen tiedostoja

  • mukauttaa WWW-palvelulaajennuksen suojausta (sallia tai estää tiedostoja).

Tiedostot

Tässä luettelossa näkyvät WWW-palvelulaajennuksen tarvitsemat tiedostot ja niiden nykyinen tila.

Lisää

Valitse tämä, kun haluat lisätä tarvittavan tiedoston luetteloon.

Poista

Valitse tämä, kun haluat poistaa valitun tiedoston luettelosta.

Salli

Valitse tämä, kun haluat sallia valitun tiedoston suorittamisen WWW-palvelimessa.

Estä

Valitse tämä, kun haluat estää valitun tiedoston suorittamisen WWW-palvelimessa.

Huomautus

Jos kaikilla tarvittavilla tiedostoilla ei ole sama tila (esimerkiksi yhden tiedoston tila on Estetty ja muiden Sallittu), WWW-palvelulaajennuksen tilana näytetään Mukautettu.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja WWW-palvelulaajennuksista ja sovellusasetusten määrittämisestä on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys