Tässä valintaikkunassa voit ottaa WWW-palvelulaajennukset käyttöön sovelluksia varten. Jos sovellus on äkillisesti lakannut toimimasta, voit vahvistaa kyseisen sovelluksen kaikki WWW-laajennukset sekä ottaa ne käyttöön tässä valintaikkunassa.

Sovellus

Napsauta sovelluksen nimeä luetteloruudusta.

Sallittavat laajennukset

Tässä luettelossa on valittuna olevan sovelluksen kaikki vaadittavat WWW-palvelulaajennukset.

Huomautus

Valitsemalla OK voit ottaa valittuna olevan sovelluksen sallittujen WWW-palvelulaajennusten luettelon käyttöön.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja WWW-palvelulaajennuksista ja sovellusasetusten määrittämisestä on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys