Tässä valintaikkunassa voit muokata mukautettuja virhesanomia. Napsauta mukautettua virhesanomaa ja valitse Muokkaa.

Tietoturvanäkökohtien ja muiden järjestelmään liittyvät näkökohtien vuoksi kaikkia virheitä ei voi mukauttaa siten, että ne osoittavat URL-osoitteeseen. Kun virhe on esimerkiksi 401;2 "Valtuuttamaton: Kirjautuminen epäonnistui palvelinmäärityksen vuoksi", mukautettu virhesanoma ei voi osoittaa URL-osoitteeseen. Jos palvelimen määritys on käytössä, mukautetun virhetiedoston sisältävää URL-osoitetta ei välttämättä voi avata.

Sanoman laji

Napsauta Sanoman laji -luetteloruudusta sanoman lajia, jonka haluat palautettavan asiakasselaimeen. Laji voi olla Oletus, Tiedosto tai URL.

Oletus

Napsauttamalla tätä voit palauttaa HTTP 1.1 .-oletusvirheen asiakasselaimeen. Tiedosto mahdollistaa mukautetun virheen yhdistämisen tiedostoon täydellistä tiedostonimeä käyttäen. URL mahdollista mukautetun virheen yhdistämisen URL-osoitteeseen. Jos tulostuslaji on URL, kyseisen URL-osoitteen täytyy sijaita paikallisessa palvelimessa. Voit tallentaa valintasi valitsemalla OK.

Tiedosto/URL

Siirry selaamalla sen tiedoston kohdalle, joka on yhdistetty mukautettuun virheeseen, tai kirjoita tiedoston sijainti.

Selaa

Napsauttamalla tätä voit etsiä kansion ja tiedoston.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja mukautetuista virhesanomista on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys