Tässä välilehdessä voit määrittää sovelluksen välimuistiasetukset. Voit määrittää, että IIS (Internet Information Services) ei tallenna ASP (Active Server Pages) -tiedostoja asiakkaan välimuistiin. Tällöin asiakasselaimen täytyy kysellä palvelimesta jokaisen pyynnön yhteydessä uusi (tai päivitetty) sivu. Nämä toimet säästävät levytilaa asiakastietokoneessa, mutta samalla suorituskyky heikkenee. ASP-komentojonotiedostojen tallentaminen välimuistiin parantaa suorituskykyä, koska välimuistiin tallennettuja ASP-komentosarjoja ei käännetä jokaisella kutsukerralla.

Ei ASP-tiedostojen tallennusta välimuistiin

Napsauttamalla tätä voit varmistaa, että selain ei tallenna ASP-tiedostoja välimuistiin. Kun selain lähettää toistuvia pyyntöjä, ASP-tiedosto pyydetään palvelimesta uudelleen jokaisen pyynnön yhteydessä.

Kopioi kaikki muistissa olevat ASP-tiedostot välimuistiin

Napsauttamalla tätä voit varmistaa, että kaikki ASP-tiedostot, jotka selain on pyytänyt palvelimesta, tallennetaan tämän tietokoneen välimuistiin. Jos valitset tämän asetuksen, määritä samalla kansio Levyvälimuistin kansio -ruutuun. Määritä myös Välimuistissa olevien komentosarjasuorittimien määrä -ruutuun, kuinka monta komentosarjasuoritinta välimuistiin enintään tallennetaan.

Kopioi osa muistissa olevista ASP-tiedostoista välimuistiin

Napsauttamalla tätä voit määrittää, että tietty osa käännetyistä ASP-tiedostoista (malleista) tallennetaan muistivälimuistiin. Kirjoita ruutuun luku, joka osoittaa, kuinka monta tiedostoa välimuistiin on tarkoitus tallentaa (voit määrittää luvun myös ylä- ja alanuolilla). Kun olet valinnut tämän asetuksen, määritä valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista, tallennetaanko kaikki jäljellä olevat ASP-tiedostot välimuistiin vai tallennetaanko tietty osa levyn jäljellä olevista tiedostoista levyvälimuistiin.

Kopioi jäljellä olevat ASP-tiedostot levylle

Napsauttamalla tätä voit tallentaa levyvälimuistiin kaikki jäljellä olevat käännetyt ASP-tiedostot (joita ei ole tallennettu muistivälimuistiin).

Kopioi osa ASP-tiedostoista levylle

Napsauttamalla tätä voit tallentaa levyvälimuistiin osan jäljellä olevista käännetyistä ASP-tiedostoista (joita ei ole tallennettu muistivälimuistiin).

Levyvälimuistin kansio

Kirjoita ASP-tiedostojen säilyttämiseen tarkoitettu kohdekansio tai paikanna kansio selaamalla.

Selaa

Napsauttamalla tätä voit paikantaa ASP-tiedostojen säilyttämiseen tarkoitetun kansion tästä tietokoneesta.

Välimuistissa olevien komentosarjasuorittimien määrä

Kirjoita luku, joka osoittaa, kuinka monta komentosarjasuoritinta välimuistiin enintään tallennetaan. Voit määrittää luvun myös ylä- ja alanuolilla. Komentosarjasuorittimet, kuten Microsoft® VBScript (Visual Basic® Scripting Edition), tarvitsevat muistia ja resursseja. Rajoittamalla tietokoneen välimuistiin tallennettujen komentosarjasuorittimien määrää voit paremmin hallita suorituskykyä ja muistin käyttöä.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja ASP (Active Server Pages) -sivuista, ASP-sivujen tallentamisesta välimuistiin sekä sovellusten määrittämisestä on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys