Tämän välilehden asetusten avulla voit määrittää tämän tiedoston sisältö- ja käyttäjäoikeudet.

Tämän resurssin sisältö noudetaan kohteesta

Valittu tiedosto

Napsauta tätä, jos kaikki sisältö on valittuna olevassa tiedostossa.

uudelleenohjaus URL-osoitteeseen

Napsauttamalla tätä voit uudelleenohjata selaimen tai muun asiakassovelluksen muuhun WWW-sivustoon tai näennäiskansioon. Kun tämä asetus on valittuna, uudelleenohjausasetukset korvataan polkuasetuksilla.

Paikallisen polun tai verkkopolun määrittäminen mahdollistaa sen, että pyyntö voidaan ohjata oikeaan fyysiseen sijaintiin. Voit määrittää fyysisen sijainnin edelleen tarkemmin määrittämällä käyttöoikeuksien ominaisuuksia, valitsemalla, kirjataanko näiden resurssien pyynnöt lokiin, sekä valitsemalla, indeksoidaanko tämä sivusto indeksointipalvelua käyttäen. Pyynnön vastaanottamisen ajankohdan määrittäminen edellyttää, että sovellukset tunnistetaan sekä paikannetaan, että sovelluksille määritetään asianmukaiset suoritusoikeudet ja että sovellukset suojataan asianmukaisella tavalla.

Huomautus

Indeksointipalvelu otetaan käyttöön Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnolla.

Jos valitset Valittu tiedosto, seuraavat asetukset ovat käytettävissä:

Komentosarjan lähdekoodin käyttöoikeus

Valitsemalla tämän voit sallia käyttäjille lähdekoodin käytön, jos luku- tai kirjoitusoikeudet on määritetty.

Lukuoikeus

Valitsemalla tämän voit sallia, että käyttäjät lukevat tai lataavat tämän tiedoston.

Kirjoitusoikeus

Valitsemalla tämän voit sallia, että käyttäjä tekee muutoksia nykyisen, valittuna olevan tiedoston sisältöön. Kirjoitustoimia voi tehdä vain selaimella, joka tukee HTTP 1.1 -protokollastandardin PUT-ominaisuutta.

Kirjaa käynnit lokiin

Valitsemalla tämän voit määrittää, että IIS kirjaa nykyiseen, valittuna olevaan tiedostoon kohdistuvat käynnit lokitiedostoon. Käynnit kirjataan vain, jos lokiinkirjaaminen on käytössä tässä WWW-sivustossa.

Jos valitset Valittu tiedosto, seuraavat asetukset ovat käytettävissä:

Uud.ohj. kohde

Kirjoita URL-kohdeosoite, johon asiakas lähetetään.

täsmälleen yllä olevan URL:n mukaiseen osoitteeseen

Valitsemalla tämän voit uudelleenohjata tämän resurssin pyynnöt URL-kohdeosoitteeseen ilman, että muita alkuperäisen URL-osoitteen osia lisätään.

Pysyvä uudelleenohjaus tälle resurssille

Valitsemalla tämän voit lähettää asiakkaaseen seuraavan sanoman: "301 Permanent Redirect". Uudelleenohjauksia pidetään useimmiten tilapäisinä, ja asiakasselain vastaanottaa seuraavan sanoman: "302 Temporary Redirect". Jotkin selaimet osaavat tulkita "301 Permanent Redirect" -sanoman siten, että URL-osoite muutetaan pysyvästi esimerkiksi kirjanmerkkeihin.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja WWW-sivuston määrittämisestä ja sivuston tapahtumien kirjaamisesta on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys