Kun seuraavat ominaisuudet otetaan käyttöön, ne vaikuttavat kaikkiin Internet-palveluihin. IIS (Internet Information Services) kehottaa Internet-palveluita käynnistymään uudelleen, ennen kuin muutokset tulevat voimaan.

Ota käyttöön suora metakannan muokkaus

Tämä toiminto tunnetaan myös edit-while-running-toimintona. Valitsemalla tämän asetuksen voit vaihtaa metakantaominaisuuksien arvoja kesken IIS:n suorittamisen. Muutokset tulevat voimaan heti. Voit ottaa muutokset käyttöön metakannassa tavallisella tekstinkäsittelytyökalulla, kuten Muistiolla. Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää sen tietokoneen järjestelmänvalvojan oikeuksia, jossa IIS:ää suoritetaan.

Huomautus

Edit-while-running-toiminnon käyttäminen edellyttää, että metakannan historiatoiminto on käytössä. Metakannan historiatoiminto on oletusarvon mukaan käytössä.

UTF-8-kirjaaminen

IIS 6.0 tukee WWW-sivustojen lokitiedostojen kirjoittamista UTF-8-koodauksella pelkän ASCII-koodauksen (tai paikallisen koodisivun käytön) asemesta. IIS 6.0 ei tue UTF-8-kirjaamista FTP-palvelimissa. Kun tämä asetus on käytössä, kaikki IIS-palvelimen WWW-sivustot ryhtyvät kirjaamaan tietoja UTF-8-koodausta käyttäen. Jos UTF-8 ei ole valittuna, IIS kirjaa tiedot paikallista merkistöä noudattaen.

MIME-tyypit (yleinen taso)

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) -määritykset ovat yhdistämismäärityksiä, jotka määrittävät erilaiset IIS:n asiakkaille tarjoamat tiedostotyypit. IIS tarjoaa vain tiedostoja, joiden tiedostotunniste on rekisteröity MIME-tyyppien luetteloon.

MIME-tyypit voi määrittää IIS:ään yleisellä tasolla, ja ylimääräiset MIME-tyypit voi määrittää WWW-sivuston, WWW-sivuston kansion ja WWW-sivuston näennäiskansion tasolla.

Huomautus

IIS 6.0 palauttaa virheen (404.3), jos pyyntö viittaa tiedostoon, jonka tiedostotunniste ei ole MIME-määrityksessä tai komentosarjamäärityksessä. Voit korjata 404.3-virheen lisäämällä pyydetyn tiedostotunnisteen MIME-määritykseen. Valitsemalla MIME-tyypit voit avata valintaikkunan MIME-määritysten määrittämistä varten.

MIME-tyypit

Napsauttamalla tätä voit määrittää MIME-määritykset. Nämä määritykset määrittävät tietyt tiedostotyypit, jotka World Wide Web -julkaisupalvelu (WWW-palvelu) palauttaa selaimiin.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja MIME-tyypeistä ja metakannan historiatoiminnosta on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys