HTTP-otsikot-välilehdessä voit määrittää arvot, jotka palautetaan selaimeen HTML-sivun otsikossa. Voit myös määrittää sisällölle sisältöluokituksia sekä määrittää MIME-tyypit.

Nämä arvot voi määrittää yleisesti kaikille sivustoille tai sivustokohtaisesti. IIS (Internet Information Services) käyttää näissä asetuksissa periytymismallia. Jos määrität tai vaihdat asetuksen, joka on ristiriidassa hierarkian muun solmun asetuksen kanssa, sinua pyydetään määrittämään solmut, joita tämä uusi asetus koskee.

Ota käyttöön sisällön vanheneminen

Valitsemalla Ota käyttöön sisällön vanheneminen -valintaruudun voit sisällyttää vanhenemistiedot aikasidonnaista aineistoa, kuten erikoistarjouksia tai tapahtumailmoituksia, varten. Selain vertaa meneillään olevaa päivämäärää vanhenemispäivämäärään ja selvittää, näytetäänkö välimuistissa oleva sivu vai pyydetäänkö palvelimesta päivittynyt sivu.

Vanhenee heti

Kun tämä asetus valitaan, tarjottu sisältö vanhenee heti. Tämä asetus pakottaa selaimen hakemaan sisällön tuoreeltaan palvelimesta jokaisen uuden pyynnön yhteydessä.

Seuraavan jälkeen

Määritä tietty aikajakso, jonka umpeuduttua tuleville pyynnöille selaimen on pakko noutaa sisältö uudelleen palvelimesta .

Päivämäärä

Valitsemalla tämän voit määrittää tietyn päivämäärän ja kellonajan, jonka jälkeen tuleville pyynnöille selaimen täytyy noutaa sisältö uudelleen palvelimesta.

Mukautetut HTTP-otsikot

Tämän ominaisuuden avulla voit lähettää mukautetun HTTP-otsikon WWW-palvelimesta asiakasselaimeen. Mukautettuja otsikoita voi käyttää, kun halutaan lähettää ohjeita WWW-palvelimesta asiakasselaimeen, jota ei toistaiseksi tueta nykyisessä HTTP-määrityksessä. Tällaisia otsikoita voivat olla esimerkiksi uudet HTTP-otsikot, joita IIS ei välttämättä tue heti, kun tuote julkaistaan. Voit esimerkiksi käyttää mukautettua HTTP-otsikkoa, kun haluat sallia sivun tallentamisen välimuistiin asiakasselaimelle, mutta estää sen välityspalvelimelta.

Lisää

Napsauttamalla tätä voit lisätä uuden mukautetun HTTP-otsikon.

Muokkaa

Napsauttamalla tätä voit muokata valittuna olevan mukautetun HTTP-otsikon ominaisuuksia.

Poista

Napsauttamalla tätä voit poistaa valittuna olevan mukautetun HTTP-otsikon.

Sisältöluokitus

Sisältöluokitusten avulla voit upottaa kuvaavia selitteitä WWW-sivujen HTTP-otsikoihin. Jotkin selaimet havaitsevat sisältöluokitukset. Niistä käyttäjät voivat tunnistaa WWW-sisällön, jota he voivat pitää loukkaavana.

Muokkaa luokituksia

Napsauttamalla tätä voit määrittää sisältöluokitusten arvoja.

MIME-tyypit (sivuston, kansion ja näennäiskansion tasot)

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) -yhdistämismääritykset määrittävät erilaiset IIS:n asiakkaille tarjoamat tiedostotyypit. IIS tarjoaa vain tiedostoja, joiden tiedostotunniste on rekisteröity MIME-tyyppien luetteloon.

MIME-tyypit voi määrittää IIS:ään yleisellä tasolla, ja ylimääräiset MIME-tyypit voi määrittää WWW-sivuston, WWW-sivuston kansion ja WWW-sivuston näennäiskansion tasolla.

IIS käyttää MIME-tyyppien asetuksissa periytymismallia. Kaikki WWW-sivustot, WWW-sivustojen kansiot ja WWW-sivustojen näennäiskansiot perivät yleisellä tasolla määritetyt MIME-tyypit. WWW-sivuston, WWW-sivuston kansion tai WWW-sivuston näennäiskansion tasolla määritettyjä MIME-tyyppejä käytetään vain kyseisen solmun kohdalla. Jos määrität tai muutat MIME-tyypin, joka on ristiriidassa hierarkian toisessa solmussa olevan asetuksen kanssa, näyttöön tulee kehotukseksi Periytymisen ohjaaminen -valintaikkuna. Siinä voit määrittää solmut, joita uusi asetus koskee.

Tähän tietokoneeseen asennetut rekisteröidyt tiedostotyypit luetellaan Rekisteröidyt MIME-tyypit (tiedostotunnisteet) -luetteloruudussa.

Huomautus

IIS 6.0 palauttaa virheen (404.3), jos pyyntö viittaa tiedostoon, jonka tiedostotunniste ei ole MIME-määrityksessä tai komentosarjamäärityksessä. Voit korjata 404.3-virheen lisäämällä pyydetyn tiedostotunnisteen MIME-määritykseen. Valitsemalla MIME-tyypit voit avata valintaikkunan MIME-määritysten määrittämistä varten.

MIME-tyypit

Napsauttamalla tätä voit määrittää MIME-määritykset. Nämä yhdistämismääritykset määrittävät eri tiedostotyypit, joita WWW-palvelu palauttaa selaimiin.

Huomautus

Kun valitset MIME-tyypin, MIME-yhdistämismääritykset luetellaan MIME-tyypit-ruudussa.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja sisältöluokituksista ja MIME-tyypeistä on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivuston on englanninkielinen).


Sisällys