Tässä välilehdessä muutetaan sellaisten sovellusten asetuksia, jotka suoritetaan yksittäisessä prosessissa. Tässä välilehdessä voit muuttaa kahden prosessityypin asetuksia. Kyseiset kaksi prosessityyppiä ovat WWW-palvelinprosessi ja erilliset sovellusprosessit. WWW-sivustolle määritettävät asetukset koskevat kaikkia WWW-palvelinprosessissa suoritettavia sovelluksia. Erilliselle sovellukselle määritettävät asetukset koskevat vain kyseistä sovellusta.

Kirjoita epäonnistuneet asiakaspyynnöt tapahtumalokiin

Valitsemalla tämän voit määrittää IIS:n siten, että WWW-palvelin kirjoittaa epäonnistuneet asiakaspyynnöt Windowsin tapahtumalokiin.

Ota poikkeusten käsittelyn virheenkorjaus käyttöön

Valitsemalla tämän voit määrittää IIS:n siten, että ASP lähettää yleisen virhesanoman, kun se ei voi luoda COM-osan toimittaman objektin esiintymää (kutsua kohteeseen Server.CreateObject). Kun tämä asetus ei ole valittuna, ASP käyttää osassa määritettyä virhesanomaa. Jätä tämä asetus valitsematta, kun teet osan virheenkorjaustoimia. Kun olet päättänyt virheenkorjaustoimet, valitse tämä asetus uudelleen.

CGI-komentosarjan aikakatkaisu

Määritä tai vaihda aikakatkaisun arvo eli aika, jonka CGI-komentosarjan suorittaminen ja arvon palauttaminen saa kestää, ennen kuin toimet keskeytetään. Sovelluksen määritysominaisuudet voi määrittää WWW-sivuston, näennäiskansion tai kansion tasolla.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja ASP (Active Server Pages) -sivuista ja sovellusten määrittämisestä on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys