Tässä valintaikkunassa voit luoda tai muokata vastaavuussäännön elementtejä. Asiakasvarmenteissa voi olla tunnistetietoja, kuten yritysten nimiä, sijainteja tai sähköpostiosoitteita, jotka on järjestetty kentiksi ja alikentiksi. WWW-palvelimesi voi yhdistää käyttäjän käyttäjätiedon Windows-käyttäjätiliin näitä tunnistetietoja käyttäen.

Kenttien nimet tarkoittavat yleisiä tietoluokkia, joita ovat esimerkiksi (Client) Subject ja Issuer. Lisätietoja varmenteen kentistä ja alikentistä on varmenteen myöntäjän oppaissa.

Alikenttien nimet tarkoittavat tietoja, jotka ovat luokkakohtaisia kullekin yleiselle Subject- ja Issuer-luokalle. Seuraavassa luettelossa on varmenteen perusalikenttien kuvaukset:

(O) Organization

Ylimmän tason organisaation tai yrityksen nimi, joka on mieluiten ISO (International Organization for Standardization) -rekisteröity.

(OU) Organization Unit

Yrityksen osasto (esimerkiksi Markkinointi).

(CN) Common Name

Palvelimen toimialuenimi (esimerkiksi www.microsoft.com).

(C) Country/Region

Kaksikirjaiminen ISO-maa/aluemääritys (esimerkiksi US, FR, AU tai UK).

(S) State or Province

Osavaltion tai provinssin täydellinen, lyhentämätön nimi (esimerkiksi Washington, ei WA, tai Alberta, ei AB).

(L) Locality

Sen kaupungin täydellinen nimi, jossa yritys sijaitsee (esimerkiksi Redmond tai Toronto).

Myös useita ei-standardinmukaisia alikenttäluokkia tuetaan. Näitä luokkia ovat esimerkiksi seuraavat:

(I) Inititals

Varmenteen omistajan nimikirjaimet.

(GN) Given Name

Varmenteen omistajan nimi.

(T) Title

Varmenteen omistajan titteli.

(Email)

Varmenteen omistajan sähköpostiosoite.

Voit hankkia alikenttien tietoja ottamalla yhteyden varmenteen myöntäjään.

Match Capitalization

Valitsemalla tämän voit määrittää, että IIS tekee säännön elementeistä kirjainkoon huomioonottavia.

Certificate Field

Napsauta vastaavuussäännön varmenteen kentän elementtiä luetteloruudusta. Valitse tämä elementti, ennen kuin valitset muita valintaikkunan elementtejä.

Sub Field

Napsauta vastaavuussäännön varmenteen kentän alielementtiä luetteloruudusta. Jos haluat tarkastella kelvollisten alikenttien koko luetteloa, valitse elementti Certificate Field -luetteloruudusta.

Criteria

Määritä kenttien ja alikenttien tietojen vastaavuuden määrittämisen ehdot. Jos alikenttä on esimerkiksi "O", ehto voi olla vaikka "Microsoft". Tällöin vastaavuussäännön kuuluu vastata nimenomaan tätä organisaatiota. Voit määrittää ehdon tekstin myös osittain, kun käytät yleismerkkiä (*).

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja varmenteista ja niiden yhdistämismäärityksistä on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys