Tässä valintaikkunassa voit määrittää WWW-palvelimen tekemään käyttäjätietojen vahvistustoimia. Todentamalla yksittäisten henkilöiden tai valikoitujen käyttäjäryhmien käyttöoikeudet voit estää luvattomia henkilöitä muodostamasta WWW-yhteyttä (HTTP-yhteyttä) rajoitettuun sisältöön. Anonyymin käyttö tarkoittaa anonyymin yhteyden muodostamista sisältöön. Käyttäjä kirjautuu tällöin IIS:ään anonyymiä tiliä tai vierastiliä käyttäen. Käytettävissä on neljä Todennettu käyttöoikeus -menetelmää:

  • Integroitu Windows-todennus tarkoittaa käyttäjän henkilöllisyyden todentamista vaihtamalla tietoja salatussa muodossa käyttäjän WWW-selaimen kanssa.

  • Digest-todennus toimii vain Active Directory® -tileissä. Tällöin verkossa lähetetään vain teksti -muotoisen salasanan asemesta hajautusarvo. Digest-todennusta voi käyttää välityspalvelinten ja muiden palomuurien välityksellä, ja se on käytettävissä WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) -kansioissa.

  • Perustodennuksessa salasana lähetetään verkossa salaamattomassa tekstimuodossa.

Ota käyttöön anonyymi käyttö

Valitsemalla tämän valintaruudun voit muodostaa anonyymin yhteyden käyttäjiä varten. IIS kirjaa käyttäjän sisään anonyymiä tiliä tai vierastiliä käyttäen. Oletusarvon mukaan palvelin luo tilin IUSR_computername ja käyttää sitä.

Käyttäjänimi

Tämän on sen tilin käyttäjänimi, jota käytetään anonyymiin käyttöön yksinomaan Windowsissa.

Salasana

Anonyymin käyttäjätilin salasanaa käytetään vain Windowsissa. Anonyymit käyttäjät eivät kirjaudu sisään käyttäjänimellä ja salasanalla.

Selaa

Napsauttamalla tätä voit etsiä ja poistaa objektityypin, kuten käyttäjän, sekä sijainnin, kuten oman tietokoneen tai minkä tahansa verkkoon yhdistetyn, käytettävissä olevan tietokoneen.

Todennettu käyttöoikeus

Tässä osassa valittavat asetukset edellyttävät, että käyttäjät antavat kelvollisen Microsoft Windows -käyttäjänimen ja -salasanan ennen palvelimen tietojen käyttämistä.

Integroitu Windows-todennus

Valitsemalla tämän voit varmistaa, että käyttäjänimi ja salasana lähetetään verkossa hajautusarvona. Käyttöoikeuksien todentaminen tapahtuu tällöin turvallisesti.

Huomautus

Jos tämä käyttöoikeuksien todennusmenetelmä on käytössä, IIS käyttää integroitua Windows-todennusta vain, kun anonyymi käyttö on poissa käytöstä ja anonyymi käyttö on estetty Windows-tiedostojärjestelmään määritettyjen käyttöoikeuksien vuoksi. Tällöin käyttäjän täytyy antaa Windows-käyttäjänimi ja -salasana ennen yhteyden muodostamista rajoitettuun sisältöön.

Digest-todennus Windows-toimialueen palvelimille

Valitsemalla tämän voit käyttää Active Directorya® ja lähettää verkossa hajautusarvon salaamattoman tekstimuotoisen salasanan asemesta. Tätä menetelmää voi käyttää välityspalvelinten ja muiden palomuurien välityksellä. Digest-todennuksen käyttäminen edellyttää, että Alue on määritetty.

Perustodennus (salasana lähetetään pelkkänä tekstinä)

Valitsemalla tämän voit lähettää salasanan verkossa salaamattomassa tekstimuodossa. Perustodennus kuuluu HTTP-määritykseen, ja useimmat selaimet tukevat perustodennusta. Käyttäjänimiä ja salasanoja ei kuitenkaan salata perustodennuksessa, ja tämä voi aiheuttaa tietoturvariskin.

Oletustoimialue

Tämä osoittaa käyttöoikeuksien todentamisen hallinnassa käytettävän Windows-toimialueen.

Valitse

Voit todentaa käyttäjän tai ryhmän käyttöoikeudet napsauttamalla tätä ja tarkastelemalla luetteloa toimialueista, joihin yhteys on muodostettuna.

Alue

Tämä osoittaa toimialueen tai jonkin muun käyttöjärjestelmän todennuksen ohjauskoneen, jota käyttäjän tai ryhmän käyttöoikeuksien todennuksessa käytetään.

Valitse

Napsauttamalla tätä voit tarkastella kaikkien niiden toimialueiden ja alueiden luetteloa, joihin yhteys on muodostettuna.

Aiheeseen liittyviä tietoja


Sisällys