Tässä välilehdessä voit määrittää työprosessien toimintakunnon seurannan asetukset. Voit määrittää rajoituksia työprosessien kanssa tapahtuvalla kommunikoinnille, määrittää toimet, jotka tehdään useiden työprosessivirheiden ilmetessä äkillisesti, sekä määrittää käynnistys- ja sammutusajat.

Ota ping-kutsujen lähettäminen käyttöön

Valitsemalla tämän voit määrittää, että IIS (Internet Information Services) selvittää prosessien toiminnan tilan lähettämällä sovellussarjan jokaiselle työprosessille ping-kutsun. Kutsu lähetetään tietyn sekunteina määritettävän ajan välein.

IIS selvittää työprosessien reagoivuuden lähettämällä niille säännöllisesti ping-kutsun ja seuraa tällä tavoin työprosessien toimintakuntoa. Jos työprosessi ei vastaa ping-kutsuun, työprosessi sammutetaan, ja korvaava työprosessi luodaan sen tilalle.

Lähetä ping-kutsu työprosessille (taajuus sekunteina)

Määritä sekunteina aika, jonka välein työprosesseille lähetetään reagoivuutta testaava ping-kutsu. Kirjoita luku ruutuun tai käytä ylä- ja alanuolia.

Ota käyttöön nopea vikatilasuojaus

Valitsemalla tämän voit määrittää, että IIS poistaa tämän sovellussarjan toiminnasta ja siirtää sen tilaan, jossa ydintilan ohjain palauttaa heti 503 Service Unavailable - out-of-service (Palvelu ei ole käytettävissä - poissa käytöstä) -sanoman kaikille kyseiseen sovellussarjaan kohdistuville pyynnöille.

Nopea vikatilasuojaus tunnistaa ja eristää sovellussarjat, joissa ilmenee äkillisesti useita työprosessivirheitä, ja estää häiriöitä leviämästä koko Internet-palveluun.

Virheitä

Määritä, kuinka monta ohjelmien odottamatonta päättymistä saa enintään toteutua. Kirjoita luku ruutuun tai napsauta ylä- ja alanuolia. Tämä asetus täytyy määrittää yhdessä Ajanjakso-asetuksen kanssa.

Ajanjakso (sekunteina)

Määritä aikarajoitus, jonka aikana edellisen asetuksen määrittämä ohjelmien odottamattomien päättymisten enimmäismäärä saa toteutua. Kirjoita luku ruutuun tai napsauta ylä- ja alanuolia. Tämä asetus täytyy määrittää yhdessä Virheitä-asetuksen kanssa.

Käynnistyksen aikaraja

Työprosessin käynnistysaika (sekunteina)

Määritä työprosessien käynnistysaika sekunteina kirjoittamalla luku ruutuun tai käyttämällä ylä- ja alanuolia.

Sammutuksen aikaraja

Työprosessin sammutusaika (sekunteina)

Määritä aika sekunteina, jonka kuluttua IIS sammuttaa työprosessit havaittuaan ne passiivisiksi, kirjoittamalla luku ruutuun tai käyttämällä ylä- ja alanuolia.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja nopeasta vikasuojauksesta on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys