Tässä välilehdessä voit ottaa IIS (Internet Information Services) 5 -eristystilan ja HTTP-pakkauksen käyttöön.

Eristystila

IIS 6.0:n oletuskäsittelytila on työprosessin eristäminen. Yhteensopivuussyistä myös IIS 5.0 -eristystila on käytettävissä.

Suorita WWW-palvelu IIS 5.0 -eritystilassa

Valitsemalla tämän voit käyttää IIS 5.0 -eristystilaa sovelluksissa, jotka rikkovat työprosessin eristystilan rajoituksia. Tällaisia rajoituksia ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Usean esiintymän ISAPI:t: ISAPI-sovellukset, jotka on suunniteltu useiden prosessien ladattaviksi ja jotka suoritetaan rinnakkain.

  • Työprosessin ulkopuoliset sovellukset: Sovellukset, jotka on suunniteltu teettämään pyynnöt muilla työprosesseilla. Tätä ei tueta työprosessin eristystilassa.

  • Istunnon tilan prosessissa säilyttävät sovellukset: Sovellukset, jotka säilyttävät istunnon tilan prosessissa. Istunnon tila voidaan menettää työprosessin kierrätyksessä. Näin ei kuitenkaan tapahdu ASP.NET-sovelluksissa, joissa prosessin tila säilytetään aina.

HTTP-pakkaus

Voit valita prosessin, jota tiedostojen pakkaamisessa käytetään, ennen kuin ne lähetetään pakkausta tukeviin asiakkaisiin. Kun tiedosto pyydetään, tiedoston pakattu kopio luodaan ja tallennetaan välimuistikansioon. Kyseinen pakattu tiedosto lähetetään vastaisuudessa tulevien pyyntöjen yhteydessä. Tiedosto pakataan vain, kun se pyydetään.

Valitsemalla tämän voit määrittää, että IIS suorittaa IIS-sovellukset samassa eristysprosessitilassa kuin IIS 5.0.

Pakkaa sovellustiedostot

Valitsemalla tämän voit määrittää, että IIS pakkaa sovellustiedostot ennen niiden lähettämistä pakkausta tukevaan asiakkaaseen välimuistitallentamista varten.

Pakkaa staattiset tiedostot

Valitsemalla tämän voit määrittää, että IIS pakkaa vain staattiset tiedostot ennen niiden lähettämistä pakkausta tukevaan asiakkaaseen välimuistitallentamista varten.

Tilapäiskansio

Kirjoita sen kansion polku, jota haluat käyttää pakattujen tiedostojen välimuistitallennuksessa, tai paikanna kyseinen kansio selaamalla. Kansion täytyy sijaita paikallisen kiintolevyn NTFS-tiedostojärjestelmäosiossa. Kansiota ei saa jakaa eikä merkitä pakattavaksi.

Selaa

Napsauttamalla tätä voit paikantaa kansion polun.

Ei rajoituksia

Napsauttamalla tätä voit määrittää, ettei IIS rajoita sen välimuistikansion kokoa, jossa pakatut tiedostot sijaitsevat .

Rajoitettu

Napsauttamalla tätä voit määrittää, että IIS rajoittaa sen välimuistikansion kokoa, jossa pakatut tiedostot sijaitsevat .

Kirjoita viereiseen ruutuun megatavuina luku, joka määrittää välimuistikansion enimmäiskoon.

Aiheeseen liittyviä tietoja

Lisätietoja IIS 5.0 -eristystilasta ja HTTP-pakkauksesta on IIS 6.0:n online-ohjeissa Microsoft Windows Server TechCenter -sivustossa (sivusto on englanninkielinen).


Sisällys