Lisää sisällöntuottamissääntö- tai Muokkaa sisällöntuottamissääntöä -valintaikkunassa voit määrittää sääntöjä sisällön käyttämistä varten.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimi Kuvaus

Kaikki sisältö

Valitse tämä asetus, jos haluat kohdistaa sisällöntuottamissäännön koko sisältöön.

Määritetty sisältö

Valitse tämä asetus, jos haluat kohdistaa sisällöntuottamissäännön vain sääntöä vastaavaan sisältöön. Kirjoita tiedostonimen tunniste tai sen tiedoston nimi ja tunniste, jolle haluat säännön kohdistavan WebDAV-pyynnöt. Jos esimerkiksi haluat kohdistaa säännön kaikkiin ASP-tiedoston WebDAV-pyyntöihin, syötä *.asp. Jos haluat kohdistaa säännön kaikkiin tietyn tiedoston pyyntöihin, syötä tiedoston nimi ja sen tunniste, kuten Omatiedosto.asp.

Kaikki käyttäjät

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat hallita kaikkien käyttäjien käyttöoikeutta sisältöön.

Määritetyt roolit tai käyttäjäryhmät

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat hallita tiettyjen Microsoft Windows -roolien tai käyttäjäryhmien käyttöoikeutta sisältöön.

Huomautus

Jos tätä sääntöä käytetään, kaikilla määritettyjen roolien tai ryhmien jäsenillä on oltava kelvollinen käyttäjätili ja salasana ennen todentamista.

Määritetyt käyttäjät

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat hallita tietyn käyttäjätilin käyttöoikeutta sisältöön.

Huomautus

Jos tätä asetusta käytetään, kaikilla määritetyillä käyttäjillä on oltava kelvollinen käyttäjätili ja salasana ennen todentamista.

Luku

Määrittää, onko käyttäjillä, ryhmillä tai rooleilla lukuoikeuksia.

Kirjoitusoikeus

Määrittää, onko käyttäjillä, ryhmillä tai rooleilla kirjoitusoikeuksia.

Lähde

Määrittää, onko käyttäjillä, ryhmillä tai rooleilla käsittelijöihin yhdistettyjen tiedostojen lähdekoodin käyttöoikeuksia. Esimerkiksi ASP.NET *.aspx -sivuilla vaaditaan, että käyttäjillä tai ryhmillä on Lähdekoodin käyttöoikeus, jotta WebDAVia käyttäviä sivuja voi muokata.

Katso myös


Sisällys