Windows Server® 2008 R2 -järjestelmän WWW-palvelin (IIS)-roolin avulla voidaan jakaa tietoja Internet-, intranet tai ekstranet-käyttäjien kanssa. Windows Server 2008 R2 tuottaa yhtenäisen IIS 7.5-WWW-ympäristön, jossa yhdistyvät IIS, ASP.NET sekä Windows Communication Foundation. IIS 7.5 -ympäristön pääominaisuuksia ja parannuksia ovat muun muassa:

 • Integroidut laajennukset

  • WebDAV ja FTP

  • Pyyntöjen suodatus

  • Administration Pack -moduulit

 • Paremmat hallintaominaisuudet

  • Best Practices Analyzer

  • Windows PowerShell™ -ympäristön IIS-moduuli

  • Määritysten kirjaaminen ja seuranta

 • Sovellusisännöinnin parannukset

  • Paremmat palvelut

  • Hallitut palvelutilit

  • Isännöitävä WWW-ydinesiintymä

  • FastCGI-sovelluksen epäonnistuneiden pyyntöjen seuranta

 • Palvelimen .NET-tuen parannukset

Seuraavissa osissa on lisätietoja WWW-palvelin (IIS)-roolista, IIS-WWW-palvelimen pakollisista ja valinnaisista ominaisuuksista sekä IIS-WWW-palvelimen käyttämisessä tarvittavista laitteista ja ohjelmistoista. Tämän ohjeaiheen lopussa on tietoja WWW-palvelimen käyttöliittymän avaamisesta sekä IIS-WWW-palvelimiin liittyvien lisätietojen etsimisestä.

Mitä WWW-palvelimet ovat?

WWW-palvelimet ovat tietokoneita, joissa on ohjelmisto, joka mahdollistaa asiakastietokoneiden pyyntöjen hyväksymisen ja pyyntöihin vastaamisen. WWW-palvelinten avulla tietoja voidaan jakaa Internetin, intranetin tai ekstranetin välityksellä.

IIS 7:n WWW-palvelimen avulla voit

 • välittää tietoja Internet-käyttäjille

 • antaa käyttäjien ladata FTP- tai WebDAV-palvelimen tietoja

 • isännöidä WWW-palveluita, jotka sisältävät liiketoimintalogiikan kolmitasoisille sovelluksille

 • jakaa sovelluksia käyttäjille Internetin välityksellä fyysisen välineen, kuten levykkeen tai CD-levyn, sijaan.

WWW-palvelimet voivat olla hyödyllisiä erityyppisille asiakkaille erilaisissa käyttötarkoituksissa. Käyttökohteita voivat olla esimerkiksi seuraavat.

 • Pienten yritysten omistajat voivat antaa tietoja palveluistaan yksinkertaisten WWW-sivustojen avulla.

 • Keskisuurten yritysten omistajat voivat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan sivuston eri sovelluksista koostuvan verkkotilausjärjestelmän avulla.

 • Suuret yritykset voivat kehittää ja tuottaa liiketoimintasovelluksia työntekijöille konsernin intranet-palveluiden avulla.

 • Isännöintiyritykset voivat tarjota yksittäisille asiakkaille palvelintilaa sekä online-sisällön ja -sovellusten isännöintipalveluita.

 • Konsernit voivat tuottaa asiaankuuluvia tietoja ja sovelluksia liikekumppaneille ekstranet-palveluiden avulla.

WWW-palvelinroolin uudet ominaisuudet Windows Server 2008 R2 -käyttöjärjestelmässä

Seuraavissa osissa kuvataanWindows Server 2008 R2 -järjestelmän IIS 7 -verkkoympäristön ominaisuuksia.

Integroidut laajennukset

Uusi IIS 7.5 nojautuu laajennettavaan ja modulaariseen arkkitehtuuriin, joka otettiin käyttöön IIS 7:ssa. Ympäristössä yhdistetään ja parannetaan olemassa olevia laajennuksia ja tarjotaan samalla lisäominaisuuksia laajennettavuuteen ja mukautettavuuteen.

WebDAV ja FTP

IIS 7:n WebDAV- ja FTP-toimintoja on parannettu huomattavasti ottamalla käyttöön useita uusia ominaisuuksia, joiden ansiosta sisältöä voidaan julkaista aiempaa luotettavammin ja turvallisemmin. Lisäksi uudet FTP- ja WebDAV-moduulit tarjoavat WWW-palvelimen järjestelmänvalvojille enemmän todennus-, seuranta- ja kirjausvaihtoehtoja.

Pyyntöjen suodatus

Pyyntöjen suodatusmoduuli (aikaisemmin saatavissa laajennusosana versioon IIS 7) voi estää mahdollisesti vahingollisia pyyntöjä pääsemästä palvelimeen sallimalla tiettyjen HTTP-pyyntöjen rajaamisen tai estämisen.

Administration Pack -moduulit

Laajennusmoduulit (aikaisemmin saatavissa versioon IIS 7 osana IIS Administration Pack -pakettia) tarjoavat lisätyökaluja, joiden avulla voit hallinnoida IIS 7.5-WWW-palvelinta IIS-hallinta-järjestelmästä käsin. Nämä moduulit sisältävät määrityseditorin ja käyttöliittymälaajennuksia, joiden avulla voit hallita pyyntöjen suodatussääntöjä sekä FastCGI- ja ASP.NET-sovellusasetuksia.

Paremmat hallintaominaisuudet

IIS 7.5 tarjoaa saman jaetun ja delegoidun hallinta-arkkitehtuurin kuin IIS 7, mutta tämän lisäksi IIS 7.5-ohjelmassa on uusia hallintatyökaluja.

Best Practices Analyzer

Best Practices Analyzer (BPA) on hallintatyökalu, joka voidaan avata palvelimen hallintaa ja Windows PowerShelliä käyttämällä. BPA auttaa järjestelmänvalvojia vähentämään käytäntörikkomuksia tarkistamalla IIS 7.5-WWW-palvelimen ja raportoimalla mahdollisista määritysongelmista.

Windows PowerShell -ympäristön IIS-moduuli

Windows PowerShellin IIS-moduuli on Windows PowerShell -laajennus, jonka avulla voit suorittaa IIS 7:n hallintatehtäviä sekä hallita IIS-määrityksen tietoja ja ajonaikaisia tietoja. Lisäksi kokoelma tehtäväsuuntautuneita cmdlet-ohjelmia tarjoaa helpon tavan WWW-sivustojen, WWW-sovellusten ja WWW-palvelinten hallintaan

Määritysten kirjaaminen ja seuranta

Määritysten kirjaamisen ja seurannan avulla voit valvoa IIS-määritysten käyttöä ja seurata muokkausten onnistumista tai epäonnistumista ottamalla käyttöön mahdolliset Event Viewer -työkalun uudet kirjaukset.

Sovellusisännöinnin parannukset

IIS 7.5 tarjoaa useita uusia ominaisuuksia, jotka lisäävät suojausta ja parantavat diagnostiikkaa, mikä tekee siitä entistä joustavamman ja hallittavamman ympäristön monentyyppisille WWW-sovelluksille, kuten ASP.NET ja PHP.

Paremmat palvelut

Suojausta ja luotettavuutta lisänneen IIS 7-sovellussarjan eristysmalliin pohjautuen IIS 7.5-sovellussarjat käsittelevät jokaisen prosessin yksilöllisenä, vähemmän etuoikeutettuna käyttäjätietona.

Hallitut palvelutilit

Toimialuetilejä, joilla on isäntätietokoneen hallitsemat salasanat, tuetaan IIS 7.5:ssa käyttäjäpalvelutietoina. Tämän ansiosta palvelimen järjestelmänvalvojien ei enää tarvitse huolehtia sovellussarjan umpeutuvista salasanoista.

Isännöitävä WWW-ydinesiintymä

Muut sovellukset voivat käyttää tai isännöidä IIS-WWW-palvelimen peruskomponentteja. Tämän ansiosta IIS 7-komponentit voivat käsitellä HTTP-pyynnöt suoraan sovelluksessa. Tämä on hyödyllinen WWW-palvelimen perustoimintojen käyttöönottamisessa mukautetuissa sovelluksissa tai sovellusten virheenkorjauksessa.

FastCGI-sovelluksen epäonnistuneiden pyyntöjen seuranta

IIS 7.5-ohjelmassa PHP-kehittäjät, jotka käyttävät FastCGI-moduulia, voivat ottaa sovelluksissaan käyttöön IIS-seurantapyynnöt. Kehittäjät voivat tällöin korjata koodin virheet kehityksen aikana suorittamalla sovellusvirheiden vianmäärityksen IIS-ohjelman epäonnistuneiden pyyntöjen seurannan avulla.

Palvelimen .NET-tuen parannukset

Windows Server 2008 R2 -käyttöjärjestelmän palvelimen asennusasetukset tukevat .NET Frameworkin versioita 2.0, 3.0, 3.5.1 ja 4.0. Tämä tarkoittaa, että voit ylläpitää ASP.NET-sovelluksia, suorittaa etähallintatehtäviä IIS-hallinta-järjestelmästä käsin ja suorittaa paikallisesti cmdlet-ohjelmia, jotka sisältyvät IIS-ohjelman Windows PowerShellin IIS-moduuliin.

WWW-palvelinroolin laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset

WWW-palvelinroolin laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset ovat samat kuin Windows Server 2008 R2 -järjestelmän vaatimukset. Resurssilaskurien, testaustulosten, tuotantoympäristöjen olemassa olevien tietojen sekä pilottitietojen avulla voidaan määrittää palvelimen tarvitsema kapasiteetti ja säätää sitä tarvittaessa.

IIS-WWW-palvelimen asentaminen

Kun käyttöjärjestelmä on asennettu, näyttöön tulee luettelo ensimmäisistä määritystehtävistä. Jos haluat asentaa WWW-palvelin (IIS)-roolin, valitse tehtäväluettelossa Lisää roolit ja valitse sitten WWW-palvelin (IIS). Lisätietoja IIS:n asentamisesta on kohdassa Asennus.

IIS-WWW-palvelimen hallinta

Kun IIS on asennettu, IIS-hallinta voidaan avata Windows Server 2008 R2- tai Windows® 7 -järjestelmässä seuraavalla tavalla.

IIS-palveluiden hallinnan avaaminen Windows Server 2008 R2 -käyttöjärjestelmässä
 • Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten IIS-palveluiden hallinta.

IIS-palveluiden hallinnan avaaminen Windows 7:ssa
 1. Valitse Käynnistä ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Valitse Ohjauspaneelissa Järjestelmä ja ylläpito.

 3. Valitse Järjestelmä ja ylläpito -kohdassa Valvontatyökalut.

 4. Valitse Valvontatyökalut-kohdassa IIS-palveluiden hallinta.

Lisätietoja

Lisätietoja WWW-palvelinroolista saat palvelimen ohjeesta. Avaa IIS-hallinta edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti ja paina F1-näppäintä.

Lisätietoja WWW-palvelinroolista on verkon Windows Server 2008 R2 -ohjeaiheissa:

 • Lisätietoja WWW-palvelinroolista ja WWW-palvelimen käyttämisestä on kohdassa Windows Server 2008 (online).

 • Lisätietoja WWW-palvelimen käyttöönotosta, käyttämisestä ja vianmäärityksestä on kohdassa IIS.net (online).


Sisällys