Lisää sovellussarja- ja Muokkaa sovellussarjaa -valintaikkunoissa voit luoda ja muokata sovellussarjaa. Sovellussarja on URL-osoite tai URL-osoitteiden ryhmä, jotka työprosessi tai työprosessien joukko tarjoaa. Sovellussarjat asettavat rajoja sisältämilleen sovelluksille. Nämä rajat estävät yhden sovellussarjan sovelluksia vaikuttamasta toisen sovellussarjan sovelluksiin.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Kirjoita yksilöllinen kutsumanimi sovellussarjalle. Tästä nimestä sovellussarja on helppo tunnistaa myöhemmin. Nimi myös helpottaa sovellusten määrittämistä sovellussarjaan.

Huomautus

Sovellussarjaa ei voi nimetä uudelleen Muokkaa sovellussarjaa -valintaikkunassa. Jos haluat nimetä sovellussarjan uudelleen, käytä Nimeä uudelleen -toimintoa Sovellussarjat-ominaisuussivun Toiminnot-ruudussa.

.NET Framework -versio

Valitse sovellussarjan käyttämä .NET Framework -versio. Jos sovellukset, jotka on tarkoitus määrittää tähän sovellussarjaan, eivät sisällä hallittua koodia, valitse luettelosta Ei hallittua koodia.

Sovellussarja voi ladata vain yhden .NET Framework -version; kaikkien sovellussarjan sovellusten täytyy käyttää samaa versiota.

Huomautus

Jos valitset .NET Framework -version 1.1, Hallittu putkitila -luettelo ei ole käytettävissä. Jos käytät IIS 7 -ohjelmaa 64-bittisessä Windowsissa ja olet asentanut .NET Framework -version 1.1, .NET Framework -versio -luettelossa ei näy arvoa, kun lisäät sovellussarjan tai muokkaat sitä. Tämä johtuu siitä, että .NET Framework -versio 1.1 asennetaan Framework-kansioon, mutta IIS lukee arvot 64-bittisen Windowsin Framework64-kansiosta. Aseta sovellussarjan managedRuntimeVersion-määritteeksi v1.1 suoraan määritystiedostossa tai käytä apuna työkalua (esimerkiksi Appcmd.exe).

Hallittu putkitila

Valitse luettelosta jokin seuraavista arvoista, kun määrität, miten ISS käsittelee hallitun sisällön pyyntöjä.

  • Integroitu - IIS käyttää integroitua IIS- ja ASP.NET-pyynnönkäsittelyputkea käsitellessään hallitun sisällön pyyntöjä.

  • Perinteinen - IIS käyttää erillisiä IIS- ja ASP.NET-pyynnönkäsittelyputkia käsitellessään hallitun sisällön pyyntöjä. Käytä tätä tilaa vain silloin, jos sovellussarjan sovelluksia ei voida suorittaa Integroitu-tilassa.

Käynnistä sovellussarja heti

Valitse tämä asetus, kun sovellussarjan on tarkoitus käynnistyä aina WAS-palvelun (Windows Process Activation Service) käynnistämisen yhteydessä. Jos automaattinen käynnistäminen poistetaan käytöstä, sovellussarja täytyy käynnistää manuaalisesti. Muutoin sovellussarjan sovelluksille tehtävät pyynnöt palauttavat virheen, jonka mukaan HTTP 503 -palvelu ei ole käytettävissä.

Katso myös


Sisällys