Lisää mukautetun virheen sivu- ja Muokkaa mukautetun virheen sivua -valintaikkunoissa voit lisätä virheiden sivujen tilakoodin ja URL-osoitteen sekä muokata niitä.

Lisätietoja on ohjeaiheessa .NET-virhesivut.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimi Kuvaus

Tilakoodi

Määritä virheen sivun tilakoodi. Tilakoodia ei voi muokata Muokkaa mukautetun virheen sivua -valintaikkunassa. Käytä sen sijaan Toiminnot-ruudun Muuta tilakoodia -asetusta.

Absoluuttinen URL-osoite

Määritä URL-osoite, johon haluat ohjata käyttäjät uudelleen virheen ilmetessä.


Sisällys