Sivustot-ominaisuussivulla voit hallita WWW-palvelimen sivustoluetteloa.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta. Voit etsiä luettelosta tekstiä kirjoittamalla hakusanan Suodatin-ruutuun, laajentamalla Siirry-luettelon, valitsemalla haettavan kentän ja valitsemalla sitten Siirry tai painamalla ENTER-näppäintä. Poista suodatussäännöt valitsemalla Näytä kaikki

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Näyttää sivuston yksilöllisen nimen.

Tunnus

Näyttää sivuston yksilöllisen tunnuksen.

Tila

Näyttää, onko sivusto käynnistetty. Näyttää virhetietoja, jos sivusto ei ongelman vuoksi voi käynnistyä. Jos sivusto käyttää useaa protokollaa, kunkin protokollan tila näytetään erikseen. Kyseessä oleva protokolla on merkitty sulkuihin tilan perään. Esimerkiksi sivustossa, joka käyttää HTTP- tai HTTPS-protokollaa, näkyy sivuston käynnistyessä Käynnistetty (http).

Sidonta

Näyttää sivuston sidonnan tai sidonnat.

Polku

Näyttää sen kansion fyysisen polun, jossa sivuston sisältö sijaitsee.

Toiminnot-ruudun elementit

Jotkin seuraavassa taulukossa kuvatuista toiminnoista ovat käytettävissä sivustossa vain, jos sivustolla on HTTP- tai HTTPS-sidonta. Toiminnot näkyvät Toiminnot-ruudun kohdassa WWW-sivuston hallinta.

Elementin nimiKuvaus

Lisää WWW-sivusto

Avaa Lisää WWW-sivusto -valintaikkunan, jossa voit lisätä HTTP- tai HTTPS-protokollia käyttävän WWW-sivuston.

Määritä WWW-sivustojen oletusasetukset

Avaa Määritä WWW-sivustojen oletusasetukset -valintaikkunan, jossa voit määrittää WWW-palvelimeen lisättävien WWW-sivustojen oletusasetukset.

Sidonnat

Avaa Sivustojen sidonnat -valintaikkunan, jossa voit lisätä, muokata ja poistaa sivuston sidontoja.

Perusasetukset

Avaa Muokkaa sivustoa -valintaikkunan, jossa voit muokata valitun sivuston luonnin yhteydessä määritettyjä asetuksia.

Huomautus

Sidontoja ei voi muokata Muokkaa sivustoa -valintaikkunassa. Avaa Sidonnat-valintaikkuna sivustojen sidontojen muokkaamista varten.

Selaa

Avaa sivuston fyysisen kansion (Resurssienhallinnassa).

Muokkaa käyttöoikeuksia

Avaa Windowsin Ominaisuus-valintaikkunan fyysiselle kansiolle, joka liittyy valitun sivuston pääsovelluksen päänäennäiskansioon.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Nimeä uudelleen

Avaa valitun sivuston Nimi-kentän sivuston uudelleennimeämistä varten.

Näytä sovellukset

Avaa Sovellukset-ominaisuussivun, jossa voit tarkastella sivustoon kuuluvia sovelluksia.

Näytä näennäiskansiot

Avaa Näennäiskansiot-ominaisuussivun, jossa voit tarkastella sivuston pääsovellukseen kuuluvia näennäiskansioita.

Käynnistä uudelleen

Pysäyttää ja käynnistää valitun sivuston uudelleen. Sivuston uudelleenkäynnistäminen aiheuttaa sen, että sivusto on väliaikaisesti poissa käytöstä, kunnes uudelleenkäynnistys on suoritettu loppuun.

Aloita

Käynnistää valitun sivuston.

Keskeytä

Pysäyttää valitun sivuston. Sivuston pysäyttäminen aiheuttaa sen, että sivusto on poissa käytöstä, kunnes se käynnistetään uudelleen.

Selaa

Avaa valitun sivuston Internet-selaimessa. Jos sivustolla on useita sidontoja, näyttöön tulee useita selauslinkkejä.

Lisäasetukset

Avaa Lisäasetukset -valintaikkunan, jossa voit määrittää lisäasetuksia valitulle sivustolle.

Epäonnistuneiden pyyntöjen seuranta

Avaa Muokkaa WWW-sivuston epäonnistuneiden pyyntöjen seurannan asetuksia -valintaikkunan, jossa voit ottaa käyttöön valitun sivuston epäonnistuneiden pyyntöjen seurannan ja määrittää siihen liittyviä asetuksia.

Rajoitukset

Avaa Muokkaa WWW-sivustojen rajoja -valintaikkunan, jossa voit määrittää valitun sivuston kaistanleveyden ja yhteyden rajoituksia.

Katso myös


Sisällys