IIS (Internet Information Services) 7.5 on WWW-palvelin (IIS)-rooli käyttöjärjestelmässä Windows Server® 2008 R2 -käyttöjärjestelmässä ja WWW-palvelin Windows® 7 -käyttöjärjestelmässä. IIS 7:n WWW-palvelin on suunniteltu uudelleen, jotta sitä voi mukauttaa omiin käyttötarkoituksiinsa lisäämällä tai poistamalla moduuleita. Moduulit ovat yksittäisiä ominaisuuksia, joiden mukaan palvelin käsittelee pyyntöjä. IIS esimerkiksi todentaa asiakkaiden valtuustiedot todennusmoduulien avulla ja hallitsee välimuistin käyttöä välimuistimoduulien avulla.

Windows Server 2008 R2 sisältää kaikki IIS:n ominaisuudet, joita tarvitaan WWW-sisällön ylläpitoon tuotantoympäristössä. Myös Windows 7 sisältää IIS:n ominaisuuksia, mutta käytettävissä olevat ominaisuudet vaihtelevat Windows 7n version mukaan. Windows 7n IIS soveltuu WWW-sovellusten koontiin ja testaamiseen.

IIS 7.5:ssa käytettävissä olevat roolipalvelut

Tämän osan taulukoissa esitetään kussakin Windows 7- ja Windows Server 2008 R2 -käyttöjärjestelmän versiossa käytettävissä olevat roolipalvelut ja IIS:n ominaisuudet.

Ominaisuuksien tila voi olla taulukoissa jokin seuraavista:

  • Oletus: Tämä ominaisuus asennetaan oletusarvon mukaan IIS:n asennuksen yhteydessä, mutta ominaisuutta ei ole pakko asentaa.

  • Saatavilla: Tämä ominaisuus on saatavilla, mutta sitä ei oletusarvon mukaan asenneta IIS:n asennuksen yhteydessä. Ominaisuuden voi asentaa tarvittaessa.

  • Ei saatavilla: Tämä ominaisuus ei ole saatavilla, joten sitä ei voi asentaa IIS:n asentamisen yhteydessä.

Huomautus

Windows Server 2008 R2 -käyttöjärjestelmän asentamisen yhteydessä voi asentaa myös palvelinohjelmiston, jolloin tietokoneeseen asennetaan Windows Server 2008 R2 -palvelimen vähimmäiskokoonpano. Tällaisessa asennuksessa tietokoneeseen ei asenneta esimerkiksi Windowsin perinteistä käyttöliittymää, joten palvelinta on hallittava komentoriviltä.

Käytettävissä olevat roolipalvelut luokan mukaan

Seuraavista taulukoista voi tarkistaa, mitkä ominaisuudet ovat saatavilla missäkin versiossa:

  • Yleiset HTTP-ominaisuudet

  • Sovelluskehitysominaisuudet

  • Kunto- ja vianmääritysominaisuudet

  • Suojausominaisuudet

  • Suorituskykyominaisuudet

  • Hallintatyökalut

  • FTP (File Transfer Protocol) -palvelinominaisuudet

Yleiset HTTP-ominaisuudet

Ominaisuuden nimi / Kuvaus Windows Server 2008 R2 TuotteetWindows 7 Ultimate, Professional ja EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic ja Starter

Staattinen sisältö

Staattinen sisältö mahdollistaa staattisten WWW-tiedostomuotojen, kuten HTML-sivujen ja kuvatiedostojen, julkaisemisen WWW-palvelimessa. Staattinen sisältö -moduulin avulla WWW-palvelimessa voi julkaista tiedostoja, joita käyttäjät voivat sitten tarkastella WWW-selaimella.

Oletus

Oletus

Oletus

Ei saatavilla

Oletustiedosto

Oletustiedosto-moduulin avulla voi määrittää WWW-palvelimen oletustiedoston, joka näytetään käyttäjille, jotka eivät määritä URL-osoitteessa tiedoston nimeä. Oletustiedostojen ansiosta käyttäjät voivat saapua sivustolle helposti.

Oletus

Oletus

Oletus

Ei saatavilla

Kansioiden selausoikeus

Kansioiden selausoikeus -moduulin avulla käyttäjät voivat tarkastella WWW-palvelimen hakemiston sisältöä. Kun käytät Kansioiden selausoikeus -moduulia, palvelin luo luettelon kaikista hakemistossa olevista kansioista ja tiedostoista, kun käyttäjät eivät määritä URL-osoitteessa tiedoston nimeä ja oletustiedosto on poistettu käytöstä tai sitä ei ole määritetty.

Oletus

Oletus

Oletus

Ei saatavilla

HTTP-virheet

HTTP-virheet-moduulin avulla voi mukauttaa virhesanomia, jotka näytetään käyttäjän selaimessa, kun WWW-palvelin havaitsee virheen. HTTP-virheet moduulin avulla käyttäjille voi antaa tietoja virheen syystä, kun virhe tapahtuu. Käyttäjille kannattaa antaa virhesivulla sähköpostiosoite, johon voi ottaa yhteyttä virheen ratkaisemiseksi.

Oletus

Oletus

Oletus

Oletus

HTTP-uudelleenohjaus

HTTP-uudelleenohjaus-moduuli tukee käyttäjien pyyntöjen ohjausta suoraan tiettyyn kohteeseen. Käytä HTTP-uudelleenohjausta aina, kun haluat tiettyä URL-osoitetta käyttävien asiakkaiden päätyvän toiseen URL-osoitteeseen. Uudelleenohjauksesta on hyötyä monissa tilanteissa, esimerkiksi kun WWW-sivuston nimi muuttuu, toimialueen nimi kirjoitetaan usein väärin tai asiakkaat halutaan pakottaa käyttämään HTTPS-prokokollaa.

Oletus

Oletus

Oletus

Oletus

WebDAV-julkaiseminen

WebDAV-julkaisemisen (Web Distributed Authoring and Versioning) avulla voit julkaista tiedostoja WWW-palvelimeen ja -palvelimesta ja käyttämällä HTTP-protokollaa. Koska WebDAV käyttää HTTP-protokollaa, sitä voi käyttää useimpien palomuurien kanssa ilman muokkausta.

Oletus

Oletus

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Sovelluskehitysominaisuudet

Ominaisuuden nimi / KuvausWindows Server 2008 R2 TuotteetWindows 7 Ultimate, Professional ja EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic ja Starter

ASP.NET

ASP.NET mahdollistaa hallittua koodia käyttävien WWW-sivustojen ja WWW-sovellusten koostamisen palvelinpuolen olio-ohjelmointiympäristössä. ASP.NET ei ole vain ASP:n uusi versio. ASP.NET on helppokäyttöinen WWW-sovellusten koontiin tarkoitettu ympäristö, joka on suunniteltu uudelleen, jotta se parantaa tuottavuutta .NET Framework -ympäristössä.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

.NET-laajennettavuus

.NET-laajennettavuus-moduuli sallii hallitun koodin ohjelmoijien muuttaa, lisätä ja laajentaa WWW-palvelimen pyyntöjen käsittelyyn, kokoonpanoon ja käyttöliittymään liittyviä moduuleita. Sovelluskehittäjät voivat koota tutulla ASP.NET-laajennusmallilla ja monipuolisilla .NET API -rajapinnoilla WWW-palvelimen ominaisuuksia, jotka ovat yhtä tehokkaita kuin C++-kielellä kirjoitetut ominaisuudet.

Oletus

Oletus

Oletus

Oletus

ASP

ASP (Active Server Pages) mahdollistaa WWW-sivustojen ja WWW-sovellusten koonnin palvelinpuolen komentosarjojen avulla. ASP:n CGI-komentosarjojen suorituskykyä on parannettu: IIS tukee nyt sekä VBScript- että JScript-komentosarjoja. Käytä ASP:tä, jos käytössäsi on sovelluksia, jotka edellyttävät ASP-tukea. Uudet sovellukset kannattaa luoda ASP.NET-ympäristössä.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

CGI

CGI (Common Gateway Interface) -moduuli määrittää, kuinka WWW-palvelin välittää tietoja ulkoiselle ohjelmalle. Yleensä sen avulla kerätään tietoja WWW-lomakkeessa ja välitetään tiedot CGI-komentosarjalle, joka lähettää tiedot eteenpäin sähköpostitse. Koska CGI on standardi, CGI-komentosarjoja voi kirjoittaa useilla ohjelmointikielillä. CGI:n heikkoutena on sen aiheuttama kuormitus suorituskyvylle.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

ISAPI-laajennukset

ISAPI-laajennukset-moduuli tukee dynaamisen WWW-sisällön kehittämistä ISAPI-laajennusten avulla. ISAPI-laajennus suoritetaan pyydettäessä aivan kuten mikä tahansa staattinen HTML-tiedosto tai dynaaminen ASP-tiedosto. Koska ISAPI-sovellukset ovat käännettyä koodia, ne suoritetaan paljon nopeammin kuin ASP-tiedostot tai COM+-komponentteja käyttävät tiedostot.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

ISAPI-suodattimet

ISAPI-suodattimet-moduuli tukee ISAPI-suodattimia käyttäviä WWW-sivustoja. ISAPI-suodattimet ovat tiedostoja, jotka laajentavat tai muuttavat IIS:n toimintoja. ISAPI-suodatin tarkistaa kaikki WWW-palvelimen vastaanottamat pyynnöt, kunnes se löytää käsittelyä tarvitsevan pyynnön.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

Palvelinpuolen sisällytykset (SSI)

SSI (Server-Side Includes) on komentosarjakieli, jonka avulla luodaan HTML-sivuja dynaamisesti. Komentosarja suoritetaan palvelimessa, ennen kuin sivu lähetetään asiakkaalle. Yleensä komentosarja liittää tiedostoja yhteen. Voit esimerkiksi luoda HTML-kielellä siirtymisvalikon ja liittää siihen SSI:n avulla dynaamisesti kaikki WWW-sivuston sivut.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

Kunto- ja vianmääritysominaisuudet

Ominaisuuden nimi / KuvausWindows Server 2008 R2 TuotteetWindows 7 Ultimate, Professional ja EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic ja Starter

HTTP-lokiinkirjaaminen

HTTP-lokiinkirjaaminen-moduuli mahdollistaa palvelimen WWW-sivuston toimintojen kirjaamisen lokiin. Kun kirjattava tapahtuma (yleensä HTTP-tapahtuma) tapahtuu, IIS kutsuu valittua kirjausmoduulia, joka kirjaa sitten tapahtuman johonkin WWW-palvelimen hakemistossa olevaan lokitiedostoon. Tällaisia lokeja käytetään käyttöjärjestelmän pitämien lokien lisäksi.

Oletus

Oletus

Oletus

Oletus

Lokiinkirjaamistyökalut

Lokiinkirjaamistyökalut-moduulin avulla voi automatisoida WWW-palvelimen lokien hallinnan ja yleiset kirjaustehtävät.

Oletus

Oletus

Oletus

Oletus

Pyyntöjenvalvonta

Pyyntöjenvalvonta-moduulin avulla voi tarkkailla WWW-sovellusten kuntoa sieppaamalla tietoja IIS-työprosessin HTTP-pyynnöistä. Järjestelmänvalvojat ja sovelluskehittäjät voivat selvittää Pyyntöjenvalvonta-moduulin avulla, mitä HTTP-pyyntöjä työprosessi suorittaa silloin, kun se lakkaa vastaamasta tai hidastuu merkittävästi.

Oletus

Oletus

Oletus

Oletus

Seuranta

Seuranta-moduulin avulla voi tehdä WWW-sovellusten vianmääritystä. Epäonnistuneiden pyyntöjen seurannalla voi tarkastella vaikeasti tutkittavia tapahtumia, kuten heikkoa suorituskykyä tai todennukseen liittyviä virheitä. Tämä toiminto puskuroi pyyntöjen seurattavat tapahtumat ja tallentaa tiedot levylle, jos pyyntö aiheuttaa käyttäjän määrittämän virheen.

Oletus

Oletus

Oletus

Oletus

Mukautettu lokiinkirjaaminen

Mukautettu lokiinkirjaaminen tukee WWW-palvelimen toimintojen kirjaamista IIS:n luomista lokitiedostoista poikkeavalla tavalla. Mukautettu lokiinkirjaaminen -moduulin avulla voi luoda omia kirjausmoduuleita. Mukautetut kirjausmoduulit lisätään IIS:ään rekisteröimällä uusi COM-komponentti, joka toteuttaa ILogPlugin- tai ILogPluginEx-metodin.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

ODBC-kirjaaminen

ODBC-kirjaus-moduulin avulla WWW-palvelimen toimintoja voi kirjata ODBC-yhteensopivaan tietokantaan. Kun käytät kirjaustietokantaa, voit tarkastella ja muokata ohjelmallisesti kirjaustietokannan tietoja HTML-sivulla. Näin voit etsiä valvottavien tapahtumien lokeja.

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Suojausominaisuudet

Toiminnon nimi / KuvausWindows Server 2008 R2 TuotteetWindows 7 Ultimate, Professional ja EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic ja Starter

Perustodennus

Perustodennus on yhteensopiva useiden selainten kanssa. Se soveltuu pieniin sisäisiin verkkoihin, mutta sitä käytetään harvoin julkisesti Internetissä. Perustodennuksen suurin heikkous on siinä, että se lähettää salasanat verkon välityksellä heikosti salattuina. Jos perustodennuksen tiedonsiirtoon pääsee käsiksi, salasanat on helppo selvittää. Käytä perustodennuksen kanssa SSL-yhteyttä.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

Windows-todennus

Windows-todennus on edullinen todennusmenetelmä sisäisiin WWW-sivustoihin. Tässä todennusmenetelmässä Windows-toimialueiden järjestelmänvalvojat voivat hyödyntää käyttäjien todennuksessa toimialueen käyttäjätunnuksia. Älä käytä Windows-todennusta, jos WWW-sivuston käyttäjien on kirjauduttava sisään palomuurin tai välityspalvelimen kautta.

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Digest-todennus

Digest-todennuksessa käyttäjät tunnistetaan Windowsin toimialueen ohjaimelle lähetettävillä hajautetuilla salasanoilla. Kun tarvitset perustodennusta parempaa suojausta, harkitse Digest-todennuksen käyttämistä, etenkin jos käyttäjät kirjautuvat WWW-sivustoon palomuurin tai välityspalvelimen kautta.

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Asiakasvarmenteen yhdistämisen todennus

Asiakasvarmenteen yhdistämisen todennus todentaa käyttäjät asiakasvarmenteiden avulla. Asiakasvarmenne on digitaalinen tunnus, joka on peräisin luotettavasta lähteestä. IIS sisältää kaksi todennustapaa, jotka perustuvat asiakasvarmenteen yhdistämiseen. Tässä todennusmenetelmässä varmenteet yhdistetään yksi-yhteen-menetelmällä useiden WWW-palvelimien välillä.

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

IIS-asiakasvarmenteen yhdistämisen todennus

IIS-asiakasvarmenteen yhdistämisen todennus todentaa käyttäjät asiakasvarmenteiden avulla. Asiakasvarmenne on digitaalinen tunnus, joka on peräisin luotettavasta lähteestä. IIS sisältää kaksi todennustapaa, jotka perustuvat asiakasvarmenteen yhdistämiseen. Tässä menetelmässä IIS käyttää yksi-yhteen- tai monta-yhteen-yhdistämistä, mikä johtaa parempaan suorituskykyyn kuin asiakasvarmenteen yhdistämisen todennus.

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

URL-valtuutus

URL-valtuutuksen avulla voi luoda sääntöjä, jotka rajoittavat WWW-sisällön käyttöä. Nämä säännöt voi yhdistää käyttäjiin, ryhmiin tai HTTP-otsikoihin. URL-valtuutuksen sääntöjä määrittämällä voi estää tiettyyn ryhmään kuulumattomia käyttäjiä käyttämästä sisältöä tai WWW-sivuja.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Pyyntöjen suodatus

Pyyntöjen suodatus valvoo kaikkia palvelimeen saapuvia pyyntöjä ja suodattaa pyynnöt järjestelmänvalvojan määrittämien sääntöjen perusteella. Monilla hyökkäysmenetelmillä on yhteisiä ominaisuuksia, kuten erittäin pitkät URL-osoitteet tai epätavallisen toiminnon käyttö. Pyyntöjä suodattamalla voi yrittää vähentää tällaisten hyökkäysten aiheuttamaa haittaa.

Oletus

Oletus

Oletus

Oletus

IP- ja toimialuerajoitukset

IP- ja toimialuerajoitukset-moduulin avulla sisältöä voi ottaa käyttöön tai evätä pyynnön esittäjän IP-osoitteen tai toimialueen nimen perusteella. Ryhmien, sääntöjen, roolien tai NTFS-tiedostojärjestelmän käyttöoikeuksien sijaan sisällön käyttöä voi rajata IP-osoitteiden tai toimialueiden mukaan.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Suorituskykyominaisuudet

Toiminnon nimi / KuvausWindows Server 2008 R2 TuotteetWindows 7 Ultimate, Professional ja EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic ja Starter

Staattisen sisällön pakkaaminen

Staattisen sisällön pakkaaminen mahdollistaa staattisen sisällön HTTP-pakkauksen käyttämisen. Näin voi säästää kaistaa. Toisin kuin dynaamiset vastaukset, pakatut staattiset vastaukset voidaan tallentaa välimuistiin heikentämättä suorituskykyä.

Oletus

Oletus

Oletus

Oletus

Dynaamisen sisällön pakkaaminen

Dynaamisen sisällön pakkaaminen mahdollistaa dynaamisen sisällön HTTP-pakkauksen käyttämisen. Dynaamisen pakkaamisen käyttäminen säästää kaistaa, mutta jos palvelimen suoritinresurssit ovat vähissä, dynaamisen pakkaamisen suorittimelle aiheuttama kuormitus saattaa hidastaa sivuston toimintaa.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Hallintatyökalut

Toiminnon nimi / KuvausWindows Server 2008 R2 TuotteetWindows 7 Ultimate, Professional ja EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic ja Starter

IIS-hallintakonsoli

IIS-hallinnassa IIS 7.5 -palvelinta voi hallita graafisen käyttöliittymän kautta. IIS-hallinnassa voi hallita paikallista WWW-palvelinta tai etäpalvelinta, jossa on käytössä IIS 7.5.

Oletus *

Oletus

Oletus

Ei saatavilla

IIS-palveluiden hallintakomentosarjat ja -työkalut

IIS-palveluiden hallintakomentosarjat ja -työkalut mahdollistavat IIS 7.5 -palvelimen hallinnan ohjelmallisesti joko komentoriviltä tai komentosarjojen avulla. Näiden työkalujen avulla voi automatisoida komentoja erätiedostoihin. Nämä työkalut vaativat vähemmän resursseja kuin IIS:n graafinen käyttöliittymä.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Hallintapalvelu

Hallintapalvelu-moduulin avulla voi määrittää IIS 7.5 -käyttöliittymän (IIS-hallinnan) asetukset IIS 7.5 -etäpalvelulle.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

IIS 6.0 -hallinnan yhteensopivuus

IIS 6.0 -hallinnan yhteensopivuus -moduulin avulla voi käyttää ABO- ja ADSI-rajapintoja käyttäviä sovelluksia ja komentosarjoja. Näin voit hallita IIS 7.5 -palvelinta olemassa olevilla IIS 6.0 -komentosarjoilla.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

IIS Metabase -yhteensopivuus

IIS 6.0 Metabase -yhteensopivuus -moduuli tukee metakannan kyselyitä ja määrityksiä, joten sen avulla voi suorittaa ABO- ja ADSI-rajapintoja käyttäviä sovelluksia ja komentosarjoja, jotka on kirjoitettu aiempia IIS-versioita varten.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

IIS 6 WMI -yhteensopivuus

IIS 6.0 WMI -yhteensopivuus -moduuli tukee WMI-komentosarjoja, joilla voi hallita ja automatisoida IIS 7.5 -palvelimen tehtäviä ohjelmallisesti. Tämän palvelun avulla sivustoja voi hallita seuraavilla työkaluilla: WMI CIM Studio, WMI Event Registration, WMI Event Viewer ja WMI Object Browser.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

IIS 6 -komentosarjatyökalut

IIS 6.0 -komentosarjatyökalut mahdollistavat IIS 7.5 -palvelimessa sellaisten IIS 6.0 -komentosarjojen käytön, jotka on luotu IIS 6.0:n hallintaa varten. Tämä on erityisen kätevää, jos sovellukset ja komentosarjat käyttävät ADO- tai ADSI-rajapintoja. IIS 6.0 -komentosarjatyökalut tarvitsevat toimiakseen WAS Configuration -rajapinnan.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

IIS 6 -hallintakonsoli

IIS 6.0 -hallinta mahdollistaa IIS 6.0 -etäpalvelinten hallinnan omalla tietokoneella.

Saatavilla *

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

* Tätä moduulia ei ole saatavilla palvelintuotteisiin.

FTP (File Transfer Protocol) -palvelinominaisuudet

Toiminnon nimi / KuvausWindows Server 2008 R2 TuotteetWindows 7 Ultimate, Professional ja EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic ja Starter

FTP-palvelin

FTP-palvelin mahdollistaa tiedostojen siirron asiakkaan ja palvelimen välillä FTP-protokollan avulla. Käyttäjät voivat muodostaa FTP-yhteyden ja siirtää tiedostoja FTP-asiakkaan tai FTP-toiminnot sisältävän selaimen avulla.

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

FTP-palvelu

Ottaa FTP-julkaisemisen käyttöön WWW-palvelimessa.

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

FTP-laajennettavuus

Ottaa käyttöön FTP-laajennettavuuden ominaisuudet, kuten mukautetut palvelut, ASP.NET-käyttäjät tai IIS-palveluiden hallinnan käyttäjät.

Saatavilla

Saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

IIS-ohjelman isännöitävä WWW-ydinesiintymä

Toiminnon nimi / KuvausWindows Server 2008 R2 TuotteetWindows 7 Ultimate, Professional ja EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Home Basic ja Starter

IIS-ohjelman isännöitävä WWW-ydinesiintymä

Muut sovellukset voivat käyttää tai isännöidä IIS-WWW-palvelimen peruskomponentteja. Tämän ansiosta IIS 7-komponentit voivat käsitellä HTTP-pyynnöt suoraan sovelluksessa. Tämä on hyödyllinen WWW-palvelimen perustoimintojen käyttöönottamisessa mukautetuissa sovelluksissa tai sovellusten virheenkorjauksessa.

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Saatavilla

Lisätietoja:


Sisällys