Ympäristömuuttujat ovat merkkijonoja, jotka sisältävät tietoja, kuten tiedostonimen tai polun. Nämä muuttujat ohjaavat tietokoneen eri ohjelmien toimintaa.

Kun lisäät FastCGI-sovelluksen tai muokkaat sitä, voit määrittää arvoja sovelluksen ominaisuuksia varten. Voit esimerkiksi määrittää ympäristömuuttujien arvot. FastCGI-moduuli määrittää ympäristömuuttujat FastCGI-prosessin käynnistyksen aikana. Ympäristömuuttujat määritetään vain FastCGI-prosessille, eivätkä ne ole muiden tietokoneessa käytössä olevien prosessien käytössä. Kun määrität EnvironmentVariables-ominaisuuden, avaa Ympäristömuuttujien kokoelmaeditorin valintaikkuna napsauttamalla selauspainiketta (). Valintaikkunassa voit määrittää FastCGI-suoritustiedostossa asetettavat valinnaiset ympäristömuuttujat. Jos jokin muuttujien nimistä on ristiriidassa olemassa olevien palvelinmuuttujien kanssa, käytetään ominaisuudessa määritettyjä nimiä.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimi Kuvaus

Jäsenet

Sisältää luettelon ympäristömuuttujakokoelman jäsenistä. Kukin jäsen muodostuu nimi-arvoparista. Voit lisätä jäsenen kirjoittamalla nimen ja arvon Nimen ominaisuudet -ruutuun ja valitsemalla sitten Lisää. Voit poistaa jäsenen valitsemalla jäsenen luettelosta ja valitsemalla sitten Poista. Jos haluat muuttaa järjestystä, jossa jäsenet tallennetaan ApplicationHost.config-tiedostoon, käytä ylä- ja alanuolia. Koska kaikki nimi-arvoparit ovat yksilöllisiä, järjestys ei vaikuta toimintoihin.

Nimi

Kirjoita jäsenen yksilöllinen nimi.

Arvo

Kirjoita jäsenen arvo. Tieto tallennetaan vastaavan nimen kanssa ApplicationHost.config-tiedostoon.

Lajittelukuvakkeet

Näiden kuvakkeiden avulla voit lajitella nimi-arvopareja luokan tai ominaisuussivujen mukaan tai aakkosjärjestyksessä.


Sisällys