Ohjatun toiminnon Määritä palvelinyhteyden tiedot -sivun avulla voit määrittää sen palvelimen nimen, johon haluat muodostaa yhteyden IIS-hallinta -järjestelmässä.

Jos näkyviin tulee virhesanoma, kun yrität muodostaa yhteyttä palvelimeen, virhe voi johtua seuraavista syistä:

  • Olet kirjoittanut väärin jonkin arvon, kuten palvelimen nimen tai käyttäjätunnuksen.

  • Olet muodostamassa yhteyttä WWW-palvelimeen, jossa ei ole käytössä IIS 7 -ohjelmaa. IIS 7 -ohjelman IIS-hallinta -komennolla ei voi muodostaa yhteyttä sellaiseen WWW-palvelimeen, jossa on käytössä IIS:n aiempi versio.

  • Hallintapalvelua ei ole käynnistetty WWW-palvelimessa.

  • Palomuuri estää yhteyden muodostamisen.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Palvelimen nimi

Kirjoita sen palvelimen nimi, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos palvelin käyttää jotakin muuta porttia kuin 8172 (hallintapalvelun oletusportti), kirjoita palvelimen nimi ja portin numero kaksoispisteellä (:) erotettuina. Kirjoita esimerkiksi contoso:8080, jos haluat muodostaa yhteyden palvelimeen, jonka nimi on contoso ja jonka hallintapalvelu käyttää porttia 8080. Voit vaihtoehtoisesti kirjoittaa IPv4- tai IPv6-osoitteen hakasulkeisiin ([]).

Katso myös


Sisällys