Yhteysmerkkijonot-ominaisuussivulla voit hallita hallitun koodin sovellusten tavallisesti käyttämien yhteysmerkkijonojen luetteloa.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Näyttää yhteysmerkkijonon nimen.

Yhteysmerkkijono

Näyttää yhteysmerkkijonon tiedot.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää

Avaa Lisää yhteysmerkkijono -valintaikkunan, jossa voit määrittää SQL-yhteysmerkkijonon tai mukautetun yhteysmerkkijonon.

Muokkaa

Avaa Muokkaa yhteysmerkkijonoa -valintaikkunan, jossa voi muokata valittua yhteysmerkkijonoa.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Katso myös


Sisällys