ISAPI- ja CGI-rajoitukset -ominaisuussivulla voit hallita ISAPI- ja CGI-ohjelmien rajoitusluetteloa.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Kuvaus

Näyttää ISAPI- tai CGI-ohjelman kuvauksen.

Rajoitus

Näyttää, onko tietyn ohjelman suorittaminen sallittua.

Polku

Näyttää .dll- tai .exe-tiedoston polun.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää

Avaa Lisää ISAPI- tai CGI-rajoitus -valintaikkunan, jossa voit hallita CGI (.exe)- tai ISAPI (.dll) -ohjelmien rajoituksia.

Estä

Määrittää CGI (.exe)- tai ISAPI (.dll) -ohjelman rajoitusasetuksen. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohde on valittuna ominaisuussivun luettelossa.

Salli

Määrittää CGI (.exe)- tai ISAPI (.dll) -ohjelman rajoitusasetuksen. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohde on valittuna ominaisuussivun luettelossa.

Muokkaa

Avaa Muokkaa ISAPI- tai CGI-rajoitusta -valintaikkunan, jossa voit hallita CGI (.exe)- tai ISAPI (.dll) -ohjelmien rajoituksia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohde on valittuna ominaisuussivun luettelossa.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelossa.

Muokkaa ominaisuuden asetuksia

Avaa Muokkaa ISAPI- ja CGI-rajoitusten asetuksia -valintaikkunan, jossa voi määrittää asetukset, jotka koskevat koko ISAPI- ja CGI-rajoitusominaisuutta.

Katso myös


Sisällys