Lisää sovellus- ja Muokkaa sovellusta -valintaikkunoissa voit lisätä sovelluksen sivustoon tai muokata aiemmin luotua sovellusta. Sovellus on tiedostoryhmä, joka toimittaa sisältöä tai tuottaa palveluita protokollien, kuten HTTP:n, avulla. Sivustoon kuulumisen lisäsi sovellus kuuluu myös sovellussarjaan, joka erottaa sovelluksen palvelimen muiden sovellussarjojen sovelluksista. Kun sovellus luodaan IIS:ssä, sovelluksen polusta tulee osa sivuston URL-osoitetta. Käyttäjä voi määrittää sovelluksen pääkansion eli aloituspisteen ja määrittää sitten sovellukselle omia ominaisuuksia.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Sivuston nimi

Näyttää sen sivuston nimen, jossa sovelluksen on tarkoitus sijaita.

Polku

Näyttää sovelluksen polun. Jos luot sovelluksen sivustotasolla, tässä ruudussa näkyy /. Jos luot sovelluksen toisen sovelluksen sisälle, tässä ruudussa näkyy sen aiemmin luodun sovelluksen polku, joka sisältää uuden sovelluksen. Polku voi olla esimerkiksi /omatSovellukset.

Alias

Kirjoita nimi, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää sisältöä WWW-selaimesta. Jos WWW-sivuston osoite on esimerkiksi http://www.contoso.com ja tähän sivustoon luodaan /markkinointi-niminen sovellus, käyttävät voivat avata sovelluksen WWW-selaimessaan kirjoittamalla http://www.contoso.com/markkinointi.

Sovellussarja

Näyttää sovelluksen valitun sovellussarjan.

Valitse

Avaa Valitse sovellussarja -valintaikkunan. Valintaikkunassa voit valita sovellussarjan, jossa sovellus on tarkoitus suorittaa.

Fyysinen polku

Kirjoita sen sijainnin fyysinen polku tai siirry kyseiseen fyysiseen sijaintiin, johon sovelluksen sisältö on tallennettu. Sisältö voi sijaita paikallisessa tietokoneessa tai olla peräisin jaetusta etäresurssista. Jos sisältö on tallennettu paikalliseen tietokoneeseen, kirjoita fyysinen polku. Se voi olla esimerkiksi C:\Sisältö. Jos sisältö on tallennettu jaettuun etäresurssiin, kirjoita UNC-polku. Se voi olla esimerkiksi \\Palvelin\Jaettu resurssi. Vaihtoehtoisesti voit valita Yhteys nimellä -vaihtoehdon ja määrittää sen tilin valtuutustiedot, jolla on fyysisen polun sisällön käyttöoikeus.

Avaa Selaa kansiota -valintaikkunan, jossa voit valita sovelluksen sisällön fyysisen sijainnin.

Yhteys nimellä

Avaa Muodosta yhteys nimellä -valintaikkunan, jossa voit valita, miten Fyysinen polku -ruutuun kirjoitettuun osoitteeseen muodostetaan yhteys. Oletusarvon mukaan valittuna on Sovelluksen käyttäjä (läpivientitodennus).

Asetusten testaaminen

Avaa Asetusten testaaminen -valintaikkunan, jonka sisältämästä testaustulosten luettelosta näkee, ovatko polkujen asetukset kunnossa.

Katso myös


Sisällys