Kyselymerkkijonot-sivulla voit luoda luettelon kyselymerkkijonoista, joille pyyntöjen suodatusmoduuli aina sallii tai joilta se estää käytön. Kyselymerkkijono voi olla esimerkiksi "%3b", jota käytetään SQL-lisäysyritysten käsittelemiseen.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Kyselymerkkijono

Näyttää kyselymerkkijonon, jolle pyyntöjen suodatusmoduuli sallii tai jolta se estää käytön.

Toiminto

Näyttää kyselymerkkijonon tilan, joka on joko Salli aina tai Estä.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Salli kyselymerkkijono

Avaa Salli kyselymerkkijono -valintaikkunan, jossa voit lisätä kyselymerkkijonon, jonka pyyntöjen suodatuspalvelu aina sallii.

Estä kyselymerkkijono

Avaa Estä kyselymerkkijono -valintaikkunan, jossa voit lisätä kyselymerkkijonon, jonka pyyntöjen suodatuspalvelu estää.

Katso yleiset elementit kohdasta Pyyntöjen suodatus -sivu.

Katso myös


Sisällys