Työprosessit-ominaisuussivulla voit hallita sellaisten työprosessien luetteloa, jotka ovat käynnissä WWW-palvelimen sovellussarjoissa. Lajittele luettelo napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Sovellussarjan nimi

Näyttää sovellussarjan nimen. Jos kyseessä on sivustoryhmä tai työprosessi, joka sammutetaan samaan aikaan kuin jokin muu työprosessi käynnistyy, sama sovellussarja voi näkyä ruudukossa useita kertoja. Tarkoitus on ottaa sovellussarjan kaikki eri työprosessit huomioon.

Prosessitunnus

Näyttää kyseisen työprosessin työprosessitunnuksen.

Tila

Näyttää prosessin tilan, joka voi olla esimerkiksi Käynnistetään, Käynnissä tai Pysäytetään.

Suoritin-%

Näyttää prosentteina suoritinajan, jonka työprosessi on käyttänyt tietojen edellisen päivittämiskerran jälkeen. Tämä on vastaava tieto kuin Suoritinkäyttö Windowsin Tehtävienhallinnassa.

Yksityisiä tavuja (kt)

Näyttää työprosessin parhaillaan käyttämän muistin määrän. Tätä muistia ei voi jakaa muiden prosessien kesken. Tämä on vastaava tieto kuin Näennäismuistin koko Windowsin Tehtävienhallinnassa.

Näennäistavut (kt)

Näyttää työprosessin näennäisosoitteiden tilan nykyisen koon.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Näytä nykyiset pyynnöt

Avaa Pyynnöt-ominaisuussivun, jossa voit tarkastella valitussa sovellussarjassa parhaillaan käsiteltäviä pyyntöjä.

Katso myös


Sisällys