Moduulit-ominaisuussivulla voit hallita alkuperäisen koodin ja hallitun koodin moduuleita, jotka suorittavat tiettyjä tehtäviä pyydetyssä pyynnönkäsittelyputkessa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi todennus ja pakkaus.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Näyttää moduulin nimen.

Koodi

Näyttää alkuperäisen kooditiedoston fyysisen polun (.dll) tai tyypin hallitussa kirjastossa.

Moduulin laji

Näyttää, onko moduuli toteutettu alkuperäisellä koodilla vai hallitulla koodilla. Arvo on Alkuperäinen tai Hallittu.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää hallittu moduuli

Avaa Lisää hallittu moduuli -valintaikkunan, jossa voi lisätä hallitun moduulin.

Määritä alkuperäinen moduuli

Avaa Määritä alkuperäinen moduuli -valintaikkunan, jossa voit ottaa käyttöön alkuperäiset moduulit lisäämällä ne moduuliluetteloon. Palvelintasolla voit myös rekisteröidä alkuperäisiä moduuleja, muokata moduuleiden rekisteröintiä sekä poistaa moduulien rekisteröinnin.

Muokkaa

Avaa Muokkaa hallittua moduulia- tai Muokkaa alkuperäisen moduulin rekisteröintiä -valintaikkunan, jossa voit muokata valittua moduulia.

Huomautus

Alkuperäisen moduulin rekisteröintiä voi muokata vain palvelintasolla.

Lukitse

Lukitsee moduulin niin, ettei sitä voi ohittaa määrityksen alemmilla tasoilla.

Huomautus

Tämä toiminto on käytettävissä vain palvelintasolla.

Poista lukitus

Poistaa moduulin lukituksen niin, että se voidaan ohittaa määrityksen alemmilla tasoilla.

Huomautus

Tämä toiminto on käytettävissä vain palvelintasolla.

Poista

Poistaa ominaisuussivun luettelosta valitun kohteen. Kun hallittu moduuli on valittuna, moduuli poistetaan WWW-palvelimesta. Kun alkuperäinen moduuli on valittuna, moduuli poistetaan moduuliluettelosta, mikä poistaa moduulin käytöstä. Moduuli on kuitenkin edelleen rekisteröitynä WWW-palvelimessa. Jos haluat poistaa alkuperäisen moduulin rekisteröinnin, valitse Määritä alkuperäinen moduuli, valitse moduuli ja valitse sitten Poista.

Huomautus

Alkuperäisen moduulin rekisteröinnin voi poistaa vain palvelintasolla.

Voit poistaa useita moduuleita kerralla painamalla CTRL-näppäintä samalla, kun valitset poistettavat moduulit.

Palauta perityksi

Palauttaa ominaisuuden perimään asetukset ylemmän tason määritystiedostosta. Tämä komento poistaa paikallisesta määritystiedostosta tämän ominaisuuden asetukset mukaan lukien luettelon kohteet. Tämä toiminto ei ole käytettävissä palvelintasolla.

Näytä järjestetty luettelo

Näyttää luettelon kohteet määritystiedoston mukaisessa järjestyksessä. Kun valitset muodoksi järjestetyn luettelon, voit vain siirtää kohteita ylös- tai alaspäin luettelossa. Muut Toiminnot-ruudun toiminnot eivät tule näkyviin, ennen kuin valitset muodoksi järjestämättömän luettelon.

Siirrä ylös

Siirtää valittua kohdetta ylöspäin luettelossa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohteita tarkastellaan järjestetyssä luettelossa.

Huomautus

Kun luettelon kohteiden järjestystä muutetaan alemmalla tasolla, se ei enää peri asetuksia (eikä ylemmän tason luetteloon lisättyjä tai siitä poistettuja kohteita) ylemmältä tasolta, kun luettelon järjestystä muutetaan. Jos haluat asetusten periytyvän ylemmältä tasolta, sinun on palautettava kaikki muutokset alemmalla tasolla Toiminnot-ruudun Palauta perityksi -toiminnolla.

Siirrä alas

Siirtää valittua kohdetta alaspäin luettelossa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohteita tarkastellaan järjestetyssä luettelossa.

Huomautus

Kun luettelon kohteiden järjestystä muutetaan alemmalla tasolla, se ei enää peri asetuksia (eikä ylemmän tason luetteloon lisättyjä tai siitä poistettuja kohteita) ylemmältä tasolta, kun luettelon järjestystä muutetaan. Jos haluat asetusten periytyvän ylemmältä tasolta, sinun on palautettava kaikki muutokset alemmalla tasolla Toiminnot-ruudun Palauta perityksi -toiminnolla.

Näytä järjestämätön luettelo

Näyttää luettelon järjestämättömässä muodossa. Kun valitset muodoksi järjestämättömän luettelon, voit lajitella ja ryhmitellä luettelon kohteita sekä käyttää Toiminnot-ruudun toimintoja.

Katso myös


Sisällys