IIS 7.5-ohjelmaa ei oletusarvoisesti asenneta Windows® 7 Professional-, Enterprise- tai Windows® 7 Ultimate -käyttöjärjestelmään. Voit asentaa IIS:n valitsemalla Ohjauspaneelin Ohjelmat-kohdan lisäasetuksista Windows-ominaisuudet.

Huomautus

Vain Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen voi asentaa IIS 7.5:n.

IIS 7.5:n asentaminen Windows 7:ään

Tämä toiminto voidaan suorittaa käyttöliittymää tai komentosarjaa käyttämällä.

Käyttöliittymän käyttäminen
  1. Valitse Käynnistä ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

  2. Valitse Ohjauspaneelista Ohjelmat ja valitse sitten Windows-ominaisuuksien käyttöönotto ja käytöstä poisto.

  3. Valitse Windows-ominaisuuksien valintaikkunasta IIS-palvelut ja valitse sitten OK.

Tärkeää

Jos asennat IIS-palvelut Ohjauspaneelia käyttäen, suoritat perusasennuksen, joka sisältää vähimmäisominaisuudet. Jos tarvitset IIS:n lisäominaisuuksia, kuten Sovelluskehitysominaisuudet tai WWW-hallintatyökalut, valitse näiden valintaruudut Windowsin ominaisuudet-valintaikkunasta.

Komentosarjan käyttäminen
  • Kirjoita seuraava komento komentosarjaan:

    start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;IIS-FTPManagement;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

    Tärkeää

    Jos käytät tätä komentosarjaa, suoritat täyden IIS 7.5-asennuksen, joka sisältää kaikki käytettävissä olevat ominaisuuskokonaisuudet. Jos et tarvitse kaikkia ominaisuuksia, muokkaa komentosarjaa sen mukaan.

Katso myös


Sisällys