Sovellussarjat-ominaisuussivulla voit hallita WWW-palvelimen sovellussarjojen luetteloa.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta. Voit etsiä luettelosta tekstiä kirjoittamalla hakusanan Suodatin-ruutuun, laajentamalla Siirry-luettelon, valitsemalla haettavan kentän ja valitsemalla sitten Siirry tai painamalla ENTER-näppäintä. Poista suodatussäännöt valitsemalla Näytä kaikki

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Näyttää jokaisen sovellussarjan nimen.

Tila

Näyttää, onko sovellussarja käynnistetty.

.NET Framework -versio

Näyttää sovellussarjan käyttämän .NET Framework -version. Jos sovellussarja on määritetty siten, että se ei käytä .NET Frameworkia, arvona on Ei hallittua koodia.

Hallittu putkitila

Näyttää sovellussarjan käyttämän pyyntöjenkäsittelytilan.

Arvo voi olla Integroitu tai Perinteinen. Kun arvo on Integroitu, IIS käyttää integroitua IIS- ja ASP.NET-pyynnönkäsittelyputkea käsitellessään pyyntöjä sovellussarjassa. Kun arvo on Perinteinen, IIS käyttää erillisiä IIS- ja ASP.NET-pyynnönkäsittelyputkia käsitellessään pyyntöjä sovellussarjassa.

Käyttäjätieto

Näyttää sovellussarjan käyttämän käyttäjätiedon. Arvo voi olla Verkkopalvelu, Paikallinen palvelu, Paikallinen järjestelmä tai mukautettua käyttäjätietoa käytettäessä käyttäjätilin nimi.

Sovellukset

Näyttää sovellussarjan sisältämien sovellusten määrän.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää sovellussarja

Avaa Lisää sovellussarja -valintaikkunan. Valintaikkunassa voit lisätä WWW-palvelimeen sovellussarjan.

Määritä sovellussarjojen oletusasetukset

Avaa Sovellussarjan oletusasetukset -valintaikkunan, jossa voit määrittää WWW-palvelimeen lisättävien sovellussarjojen oletusasetukset.

Aloita

Aloittaa valitun sovellussarjan.

Keskeytä

Keskeyttää valitun sovellussarjan. Kun valitset tämän, Windowsin prosessinaktivointipalvelu (WAS) sulkee sovellussarjan kaikki käynnissä olevat työprosessit. Järjestelmänvalvojan on aloitettava keskeytetty sovellussarja uudelleen, jotta sovellussarjan sovelluksille lähetetyt pyynnöt eivät aiheuta HTTP 503 - Palvelin ei ole käytettävissä -virhesanomia.

Kierrätä

Keskeyttää ja aloittaa uudelleen valitun sovellussarjan. Sovellussarjan uudelleenkäynnistäminen aiheuttaa sen, että sovellussarja on väliaikaisesti poissa käytöstä, kunnes uudelleenkäynnistys on suoritettu loppuun.

Perusasetukset

Avaa Muokkaa sovellussarjaa -valintaikkunan, jossa voit muokata sovellussarjan luonnin yhteydessä määritettyjä asetuksia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohde on valittuna ominaisuussivun luettelossa.

Kierrätys

Avaa ohjatun Muokkaa sovellussarjan kierrätysasetuksia -toiminnon, jossa voi määrittää ehdot, joiden mukaan sovellussarjaa kierrätetään, ja määrittää kierrätystapahtumien kirjaustavan.

Lisäasetukset

Avaa Lisäasetukset-valintaikkunan, jossa voit määrittää lisäasetuksia valitulle sovellussarjalle.

Nimeä uudelleen

Ottaa valitussa sovellussarjassa käyttöön Nimi-kentän, jonka avulla sovellussarjoja voi nimetä uudelleen.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Huomautus

Et voi poistaa sovellussarjaa, joka sisältää sovelluksia. Kaikki sovellukset on siirrettävä pois sovellussarjasta, ennen kuin sovellussarjan voi poistaa.

Näytä sovellukset

Avaa Sovellukset-ominaisuussivun, jossa voit tarkastella valittuun sovellussarjaan kuuluvia sovelluksia.

Katso myös


Sisällys