Oletusarvoisesti IIS 7.5 -palvelinta ei asenneta Windows Server® 2008 R2 -käyttöjärjestelmään. Voit asentaa IIS 7.5:n Palvelimen hallinnan ohjatussa Lisää roolit -toiminnossa tai komentorivin komennolla.

Windows Server 2008 R2 -käyttöjärjestelmän asentamisen yhteydessä voi asentaa myös palvelinohjelmiston, jolloin tietokoneeseen asennetaan Windows Server 2008 R2 -palvelimen vähimmäiskokoonpano. Tällaisessa asennuksessa tietokoneeseen ei asenneta esimerkiksi Windowsin perinteistä käyttöliittymää, joten palvelinta on hallittava komentoriviltä.

Vaatimukset

Järjestelmänvalvojan valtuudet

Jotta voit suorittaa tämän toiminnon, sinun on oltava jonkin tai joidenkin seuraavien ISS-järjestelmänvalvojaroolien jäsen:

 • WWW-palvelimen järjestelmänvalvoja.

IIS 7.5:n asentaminen Windows Server® 2008 R2 -käyttöjärjestelmään

Tämä toiminto voidaan suorittaa käyttöliittymää tai komentosarjaa käyttämällä.

Käyttöliittymän käyttäminen
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten Palvelimen hallinta.

 2. Valitse Roolien yhteenveto -kohdasta Lisää roolit.

 3. Lisää WWW-palvelimen rooli ohjatulla Lisää roolit -toiminnolla.

Tärkeää

Jos asennat IIS:n ohjatulla Lisää roolit -toiminnolla, tietokoneeseen asentuu oletusasennus, joka sisältää vain pakolliset roolipalvelut. Jos tarvitset muita IIS-roolipalveluita, kuten Sovelluskehitys tai Kunto ja vianmääritys, muista valita kyseisten toimintojen valintaruudut ohjatun toiminnon Valitse roolipalvelut -sivulla.

Komentosarjan käyttäminen
 • Kirjoita seuraava komento komentosarjaan:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Tärkeää

Jos käytät tätä komentosarjaa, suoritat täyden IIS 7-asennuksen, joka sisältää kaikki käytettävissä olevat ominaisuuskokonaisuudet. Jos et tarvitse kaikkia ominaisuuksia, muokkaa komentosarjaa sen mukaan.

IIS 7.5:n asentaminen Windows Server 2008 R2 –käyttöjärjestelmään palvelinasennuksen avulla

Jos haluat asentaa IIS 7-komponentit, jotka käyttävät .NET Frameworkia, sinun on ensin asennettava .NET Framework. Komponentteja, jotka käyttävät .NET Frameworkia, ei asenneta, jos .NET Framework ei ole asennettuna.

.NET Frameworkin ja kaikkien IIS 7.5 -ominaisuuksien asentaminen palvelimeen komentosarjalla
 • Kirjoita seuraava komento komentosarjaan:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell;NetFx2-ServerCore;NetFx2-ServerCore-WOW64

Kaikkien IIS 7.5 -ominaisuuksien asentaminen palvelimeen komentosarjalla
 • Kirjoita seuraava komento komentosarjaan:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Tärkeää

Jos käytät tätä komentosarjaa, suoritat täyden IIS-asennuksen, joka sisältää kaikki palvelimen käytettävissä olevat ominaisuuskokonaisuudet. Jos et tarvitse kaikkia ominaisuuksia, muokkaa komentosarjaa sen mukaan.

Oletusarvoisten ominaisuuksien asentaminen palvelimeen komentosarjalla
 • Kirjoita seuraava komento komentosarjaan:

  start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

Tärkeää
 • Jos käytät tätä komentosarjaa, suoritat oletusarvoisen IIS-asennuksen, joka sisältää vain pakolliset ominaisuuskokonaisuudet.

Lisätietoja:


Sisällys