Muokkaa ominaisuuden oikeuksia -valintaikkunassa voit määrittää käyttökäytännön, joka määrittää käsittelijöille sallitut ominaisuusoikeudet IIS:ssä WWW-palvelimen, sivuston, sovelluksen, kansion ja tiedoston tasolla. Käyttökäytännön ominaisuusoikeudet, joita voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä, ovat lukuoikeus, komentosarjat ja suoritusoikeus. Käyttökäytäntö yhdessä käsittelijältä edellytettävän käyttöasetuksen kanssa määrittää, voiko käsittelijän suorittaa. Jos käsittelijä edellyttää sellaista ominaisuusoikeuden tyyppiä, joka ei ole käytössä käyttökäytännössä, käsittelijä poistetaan käytöstä. Samalla kaikki käsittelijän käsittelemät (käsittelijän yhdistämiseen perustuvat) pyynnöt epäonnistuvat, jos jokin muu käsittelijä ei voi käsitellä pyyntöä.

Kun valitset asetuksen Muokkaa ominaisuuden oikeuksia -valintaikkunassa, Käsittelijän yhdistämiset -sivun Tila-sarakkeessa näkyy Käytössä niiden käsittelijöiden kohdalla, jotka otetaan käyttöön tehdyn valinnan myötä. Kun sen sijaan poistat valinnan Muokkaa ominaisuuden oikeuksia -valintaikkunassa, Käsittelijän yhdistämiset -sivun Tila-sarakkeessa näkyy Ei käytössä niiden käsittelijöiden kohdalla, jotka poistetaan käytöstä tehdyn valinnan myötä. Voit esikatsella käytössä olevia ja käytöstä poistettuja käsittelijöitä tarkastelemalla Käsittelijän yhdistämiset -sivua ja ohittamalla sitten Muokkaa ominaisuuden oikeuksia -valintaikkunan OK-painikkeella. Jos painat OK-painikkeen asemesta Peruuta-painiketta, valintaikkunassa tekemiäsi muutoksia ei tallenneta.

Huomautus

Jos haluat määrittää käsittelijän tarvitsemat käyttöasetukset, voit muokata käsittelijän yhdistämistä, valita Pyynnön rajoitukset ja määrittää asetukset Käyttöoikeus-välilehdessä.

Voit esimerkiksi ottaa käyttöön luku- ja komentosarjaoikeudet WWW-palvelimen tasolla, mutta poistaa komentosarjaoikeudet käytöstä tietyssä, vain staattista sisältöä tarjoavassa sivustossa. Tämä estää palvelinta suorittamasta kyseistä sivustoa koskevia komentosarjoja, jos käyttäjä lisää yhdistämisen käsittelijän komentosarjalle tai suoritettavalle tiedostolle sivuston tasolla.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Luku

Valitse Luku-valintaruutu, jos haluat ottaa käyttöön käsittelijöitä, jotka tarvitsevat näennäiskansion lukuoikeutta, tai poista Luku-valintaruudun valinta, jos haluat poistaa käytöstä käsittelijät, jotka tarvitsevat näennäiskansion lukuoikeutta. Lukuoikeus täytyy ottaa käyttöön käyttökäytännössä, jos haluat tarjota staattista sisältöä tai määrittää oletusasiakirjoja ja kansioiden selausoikeuksia. Oletusarvon mukaan lukuoikeudet ovat käytössä.

Komentosarjat

Valitse Komentosarjat-valintaruutu, jos haluat ottaa käyttöön käsittelijöitä, jotka tarvitsevat näennäiskansion komentosarjaoikeutta, tai poista Komentosarjat-valintaruudun valinta, jos haluat poistaa käytöstä käsittelijät, jotka tarvitsevat näennäiskansion komentosarjaoikeutta.

Suorita

Valitse Suorita-valintaruutu, jos haluat ottaa käyttöön käsittelijöitä, jotka tarvitsevat näennäiskansion suoritusoikeutta, tai poista Suorita-valintaruudun valinta, jos haluat poistaa käytöstä käsittelijät, jotka tarvitsevat näennäiskansion suoritusoikeutta. Suorita-valintaruutu on käytössä vain, kun Komentosarjat-valintaruutu on valittuna. Ota suoritusoikeus käyttöön käyttökäytännössä vain, jos haluat mahdollistaa komentosarjojen lisäksi myös suoritustiedostojen suorittamisen. Suoritettavia tiedostoja ovat esimerkiksi .exe-, .dll- ja .com-tiedostot.

Tärkeää

Jotta tietoturva ja suorituskyky säilyvät mahdollisimman hyvinä, ota suoritusoikeudet käyttöön vain ohjelmissa, jotka olet testannut ja joita sovellukset tarvitsevat.

Katso myös


Sisällys