Sivut ja ohjausobjektit -ominaisuussivulla voit määrittää ASP.NET-sivujen ja -ohjausobjektien asetukset. Nämä asetukset määrittävät, kuinka ASP.NET-sivut toimivat ja kuinka ASP.NET-sivut ja -ohjausobjektit käännetään palvelimessa. Ne määrittävät myös kuhunkin sivuun sisällytettävät nimitilat sekä istunnon tilan ja vahvistuspalveluiden asetukset.

Valitse Näyttö-luettelosta jokin seuraavista asetusten näyttötavoista: Kutsumanimet, Kokoonpanonimet tai Molemmat nimet.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Puskuri [buffer]

Määritä arvo (true tai false), joka määrittää, käyttävätkö .aspx-sivut ja .ascx-ohjausobjektit vastauksen puskurointia. Oletusarvo on True.

Pääsivutiedosto [masterPageFile]

Määrittää paikallisen määritystiedoston suhteellisen pääsivun polun.

Tyylisivuteema [styleSheetTheme]

Määrittää "nimetyn teeman" kansion nimen, jota käytetään teeman käyttöönotossa ennen ohjausobjektien määrittelyjä. Tämä ei ole sama kuin teeman määrite, joka määrittää ohjausobjektien määrittelyjen jälkeen käyttöönotettavan teeman.

Teema [theme]

Määrittää sen teeman nimen, jota käytetään määritystiedoston käyttöalueeseen kuuluvilla sivuilla. Määritetyn teeman täytyy olla joko sovelluksen teema tai yleinen teema. Jos teemaa ei ole, tehdään HttpException-keskeytys.

Ota todennettu näkymätila käyttöön [enableViewStateMAC]

Määrittää arvon (true tai false), joka määrittää, suorittaako ASP.NET viestin todennuskoodin (Message Authentication Code - MAC) sivun näkymätilassa, kun sivu asiakas lähettää sivun takaisin. Oletusarvo on True.

Ota näkymätila käyttöön [enableViewState]

Määrittää arvon (true tai false), joka määrittää, onko näkymätila käytössä, poissa käytöstä tai vain luku -tilassa. Oletusarvo on True.

Sivutilakentän enimmäispituus [maxPageStateFieldLength]

Määrittää, kuinka monta merkkiä yksittäisessä näkymätilakentässä voi enintään olla.

Sivujen perustyyppi [pageBaseType]

Määrittää perustyypin, jota käytetään, kun sivut ovat vain erillistilassa. inherits-määrite ohittaa tämän erillistiedostossa.

Käyttöoikeusobjektien perustyyppi [userControlBaseType]

Määrittää code-behind-luokan, jonka käyttäjäohjausobjektit oletusarvoisesti perivät.

Käännöstila [compilationMode]

Määrittää, käännetäänkö ASP.NET-sivu tai -ohjausobjekti suorituksenaikaisesti.

Nimitilat [namespaces]

Määrittää kokoelman tuomisdirektiivejä, joita käytetään kokoonpanon yhteydessä ennen käännöksen tekemistä.

Ota istunnon tila käyttöön [enableSessionState]

Määrittää arvon (true tai false), joka määrittää, onko istunnon tila käytössä, poissa käytöstä vai vain luku -tilassa. Oletusarvo on True.

Tarkista pyyntö [validateRequest]

Määrittää arvon (true tai false), joka määrittää, tarkistaako ASP.NET selaimesta tulleen syötteen vahingollisten arvojen varalta. Oletusarvo on True.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Käytä

Tallentaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Rekisteröi ohjausobjektit

Avaa Ohjausobjektit-ominaisuussivun, jossa voi lisätä tai muokata mukautettuja ohjausobjekteja.

Katso myös


Sisällys