Kirjaaminen-ominaisuussivulla voi määrittää, kuinka IIS kirjaa WWW-palvelimelle tehdyt pyynnöt ja milloin se luo uusia lokitiedostoja.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Yksi lokitiedosto seuraavaa kohden

Määrittää, ylläpitääkö WWW-palvelin yhtä lokitiedostoa koko palvelinta varten vai yhtä lokitiedostoa kutakin palvelimen sivustoa varten.

Kun valitset Sivusto, palvelintason Kirjaaminen-sivulla määrittämäsi asetukset toimivat oletusarvoina kaikilla palvelimen sivustoilla. Voit muokata sivustokohtaisia asetuksia sivustotason Kirjaaminen-sivulla.

Muoto

Määrittää, missä muodossa lokitiedosto luodaan, kun pyyntöjä kirjataan.

Kun määrität WWW-palvelimen kirjaamaan kaiken yhteen lokitiedostoon, voit valita jonkin seuraavista tiedostomuodoista:

ArvoKuvaus

Binaari

Määrittää IIS:n käyttämään keskitettyä binaarikirjaamista. Kun käytät tätä muotoa, IIS luo yhden lokitiedoston, joka kattaa kaikki WWW-palvelimen sivustot. Jokainen sivusto kirjoittaa pyyntöjen lokitiedot tähän lokitiedostoon muokkaamattomassa binaarimuodossa. Koska tämä kirjaamismuoto säästää tärkeitä muisti- ja suoritinresursseja, sen käyttäminen on suositeltavaa Internet-palveluntarjoajien järjestelmissä, joiden WWW-palvelimissa on useita sivustoja, sekä missä tahansa suositussa palvelussa.

Huomautus

Tämänmuotoisten tietojen tarkasteleminen edellyttää siihen soveltuvan työkalun käyttämistä, jollainen on esimerkiksi LogParser 2.2.

W3C

Määrittää IIS:n kirjaamaan palvelimen kaikkien sivustojen tiedot keskitetyssä W3C-lokitiedostomuodossa. Tätä muotoa käsittelee HTTP.sys-tiedosto. Muoto on mukautettava ASCII-tekstipohjainen muoto, jossa voit itse määrittää kirjattavat kentät. Määritä kirjattavat kentät W3C-kirjaamiskentät-valintaikkunassa valitsemalla Kirjaaminen-sivulta Valitse kentät . Kentät erotetaan toisistaan välilyönneillä ja kellonaika tallennetaan UTC (Coordinated Universal Time) -muodossa.

Kun määrität WWW-palvelimen kirjaamaan kunkin sivuston tiedot erillisiin lokitiedostoihin, voit valita jonkin seuraavista tiedostomuodoista:

ArvoKuvaus

IIS

Määrittää IIS:n kirjaamaan sivuston tiedot Microsoft IIS -lokitiedostomuodossa. Tätä muotoa käsittelee HTTP.sys-tiedosto. Muoto on kiinteä ASCII-tekstipohjainen muoto, jossa ei voi itse määrittää kirjattavia kenttiä. Kentät erotetaan toisistaan pilkuilla ja kellonaikana käytetään paikallista aikaa.

Alla on luettelo kentistä, jotka kirjataan käytettäessä IIS-lokitiedostomuotoa.

 • Client IP address

 • User name

 • Date

 • Time

 • Service and instance

 • Server name

 • Server IP address

 • Time taken

 • Client bytes sent

 • Server bytes sent

 • Service status code (Arvo 200 tarkoittaa, että pyyntö on suoritettu onnistuneesti.)

 • Windows status code (Arvo 0 tarkoittaa, että pyyntö on suoritettu onnistuneesti.)

 • Request type

 • Target of operation

 • Parameters (komentosarjalle välitetyt parametrit.)

Kaikki kentät eivät sisällä tietoja. Kun kenttä ei sisällä tietoja, paikanmerkkinä käytetään yhdysmerkkiä (-). Kun kenttä sisältää merkin, jota ei voi tulostaa, HTTP.sys korvaa sen plusmerkillä (+), jotta lokitiedostomuoto säilyy kelvollisena.

NCSA

Määrittää IIS:n kirjaamaan sivuston tiedot yleiseen NCSA (National Center for Supercomputing Applications) -lokitiedostomuotoon. Tätä muotoa käsittelee HTTP.sys-tiedosto. Muoto on kiinteä ASCII-tekstipohjainen muoto, jossa ei voi itse määrittää kirjattavia kenttiä. Kentät erotetaan toisistaan välilyönneillä ja kellonajan tallentamisessa käytetään paikallista aikaa ja UTC (Coordinated Universal Time) -poikkeamaa.

Alla on luettelo kentistä, jotka kirjataan käytettäessä yleistä NCSA-lokitiedostomuotoa.

 • Remote host address

 • Remote log name (Tämä arvo on aina yhdysmerkki.)

 • User name

 • Date, time, and UTC offset

 • Request and protocol version

 • Service status code (Arvo 200 tarkoittaa, että pyyntö on suoritettu onnistuneesti.)

 • Bytes sent

Kaikki kentät eivät sisällä tietoja. Kun kenttä ei sisällä tietoja, paikanmerkkinä käytetään yhdysmerkkiä (-). Kun kenttä sisältää merkin, jota ei voi tulostaa, HTTP.sys korvaa sen plusmerkillä (+), jotta lokitiedostomuoto säilyy kelvollisena.

W3C

Kirjaa sivuston tiedot laajennetussa W3C-lokitiedostomuodossa. Tätä muotoa käsittelee HTTP.sys-tiedosto. Muoto on mukautettava ASCII-tekstipohjainen muoto, jossa voit itse määrittää kirjattavat kentät. Määritä kirjattavat kentät W3C-kirjaamiskentät-valintaikkunassa valitsemalla Kirjaaminen-sivulta Valitse kentät . Kentät erotetaan toisistaan välilyönneillä ja kellonaika tallennetaan UTC (Coordinated Universal Time) -muodossa.

Mukautettu

Määrittää IIS:n käyttämään mukautetussa kirjausmoduulissa mukautettua kirjausmuotoa. Kun valitset tämän vaihtoehdon, Kirjaaminen-sivu poistetaan käytöstä, koska mukautetun kirjaamisen asetuksia ei voi määrittää IIS-hallinta -järjestelmässä.

Valitse kentät

Avaa W3C-kirjaamiskentät-valintaikkunan, jossa voi valita kirjattavat kentät. Tämä painike on käytettävissä vain, kun valittuna on W3C-lokitiedostomuoto.

Hakemisto

Määrittää lokitiedoston tai -tiedostojen tallennuskansion fyysisen polun. Oletusarvo on %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles.

Koodaus

Määrittää lokitiedoston tai -tiedostojen koodaustavan: UTF-8 tai ANSI.

Valitse UTF-8, kun haluat käyttää sekä yksitavuisia että monitavuisia merkkejä samassa merkkijonossa. Kun käytät tätä koodausta, tekstimuotoisten lokien (esimerkiksi laajennettu W3C, IIS ja yleinen NCSA) kielen ei tarvitse olla englanti. Lokitiedostoissa tulee käyttää UTF-8-koodausta myös silloin, jos WWW-palvelimen URL-osoitteet sisältävät sellaisia merkkejä, joita ei ole palvelimen oletuskoodisivussa.

Oletusarvon mukaan IIS yrittää käyttää URL-osoitteissa muita koodisivuja kuin palvelimen oletuskoodisivua. UTF-8-muodon käyttäminen voi myös lisätä tietoturvaa, koska se vähentää sellaisia hyökkäyksiä, jotka voisivat saada UTF-8-muotoiset URL-osoitteet kääntymään väärälle koodisivulle.

Aikataulu

Määrittää IIS:n käyttämään uusissa lokitiedostoissa jotakin seuraavista arvoista:

 • Tunneittain: uusi lokitiedosto luodaan kerran tunnissa.

 • Päivittäin: uusi lokitiedosto luodaan kerran päivässä.

 • Viikoittain: uusi lokitiedosto luodaan kerran viikossa.

 • Kuukausittain: uusi lokitiedosto luodaan kerran kuukaudessa.

Tiedoston enimmäiskoko (tavua)

Määrittää IIS:n luomaan uuden lokitiedoston, kun tiedoston koko ylittää määritetyn tavurajan.

Tiedoston vähimmäiskoko on 1048576 tavua. Jos tämän määritteen arvo on pienempi kuin 1048576 tavua, oletusarvon tulkitaan olevan 1048576 tavua.

Älä luo uusia lokitiedostoja

Määrittää, että IIS ei luo uusia lokitiedostoja. Tämä tarkoittaa, että kaikki tiedot kirjataan samaan lokitiedostoon.

Käytä paikallista aikaa tiedostojen nimeämisessä ja korvaamisessa

Määrittää, että lokitiedostojen nimeämisessä ja korvaamisessa käytetään palvelimen paikallista aikaa. Kun tätä asetusta ei ole valittu, ohjelma käyttää UTC (Coordinated Universal Time) -aikaa.

Huomautus

Tästä asetuksesta riippumatta varsinaisen lokitiedoston aikaleimoissa käytetään Muoto-luettelosta valitsemasi lokitiedostomuodon mukaista esitystapaa. Esimerkiksi NCSA- ja W3C-lokitiedostomuodoissa aikaleimat ovat UTC-muodossa.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Käytä

Tallentaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Poista käytöstä

Poistaa ominaisuuden käytöstä.

Näytä lokitiedostot

Avaa lokitiedostojen tallennuskansion.

Katso myös


Sisällys