Nykyiset istunnot -ominaisuussivulla voit seurata FTP-palvelimen nykyisiä istuntoja.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Käyttäjänimi

Määrittää tämän istunnon käyttäjänimen.

Istunnon alkamisaika

Määrittää nykyisen istunnon alkamisajan.

Nykyinen komento

Määrittää nykyisen komennon.

Edellinen komento

Määrittää edellisen komennon.

Komennon käynnistämisaika

Määrittää nykyisen komennon käynnistämisajan.

Tavuja lähetetty

Määrittää lähetettyjen tavujen määrän.

Tavuja vastaanotettu

Määrittää vastaanotettujen tavujen määrän.

Istuntotunnus

Määrittää istuntotunnuksen.

Asiakkaan IP-osoite

Määrittää asiakkaan IP-osoitteen.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Katkaise istunnon yhteys

Sallii valitun istunnon yhteyden katkaisemisen.


Sisällys