FTP-käyttöoikeuksien myöntämissäännöt -sivulla voit hallita sisällön käyttöä ohjaavien sallimis- ja estämissääntöjen luetteloa. Säännöt näkyvät luettelossa. Vaihtamalla sääntöjen järjestystä voit myöntää käyttöoikeuksia tietyille käyttäjille ja samanaikaisesti estää tiettyjä käyttäjiä käyttämästä WWW-sisältöä. FTP-käyttöoikeuksien myöntämissäännöt -sivulla voit tarkastella muiden sääntöjen (esim. Tila, Käyttäjät, Roolit ja Käyttöoikeudet) tietoja.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Tila

Näyttää säännön tyypin. Arvo voi olla Salli tai Estä. Tila-arvot ilmoittavat, onko sääntö suunniteltu sallimaan tai estämään sisällön käyttäminen.

Huomautus

Jos käyttöoikeus on erikseen estetty roolilta, käyttäjältä tai ryhmältä sääntöä käyttäen, käyttöoikeutta ei voi myöntää toisella säännöllä. Käyttöoikeuden voi myöntää luomalla säännöt niin, että Salli-sääntö on ylimmäisenä luettelossa.

Käyttäjät

Näyttää käyttäjänimet tai käyttäjäryhmät, joita sääntö koskee.

Roolit

Näyttää Microsoft Windows -roolin tai NET-roolit, joita sääntö koskee. Sääntö voi koskea esimerkiksi Järjestelmänvalvoja-roolia.

Käyttöoikeudet

Näyttää FTP-käyttöoikeudet, joita tämä sääntö koskee. Käyttöoikeuksia voivat olla esim. luku- ja kirjoitusoikeus.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Lisää sallimissääntö

Avaa Lisää käyttöoikeuksien myöntämisen sallimissääntö -valintaikkunan, jossa voit luoda sallimissäännön.

Lisää estämissääntö

Avaa Lisää käyttöoikeuksien myöntämisen estämissääntö -valintaikkuna, jossa voit luoda estämissäännön.

Muokkaa

Sallii valitun säännön muokkaamisen.

Poista

Poistaa valitun säännön.

Huomautus

Kun määrität FTP-käyttöoikeuksien myöntämisen asetuksia, määritä myös FTP-todennuksen asetukset.

Katso myös


Sisällys